Reprezentativ

IMPORTANT: Birourile Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România intră în regim de „telemuncă”, adică munca de acasă

Pentru următoarea perioadă de timp întreg personalul de la sediul din București al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România va lucra în regim de „telemuncă”. Pentru a contacta birourile și compartimentele Uniunii puteți folosi următoarele numere de telefon:

Secretariat: 0725 225 324

Autorizații: 0722 855 010

Contabilitate: 0741 096 484

Casa de Pensii și Ajutoare a C.C.B.R.: 0752 209 614

Reprezentativ

Scrisoare a Comitetului executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România adresată tuturor bisericilor baptiste

Stimați frați slujitori, dragi frați și surori în Domnul Isus Hristos,

Îl binecuvântăm pe Domnul şi Mântuitorul nostru pentru purtarea de grijă în toată această perioadă cu noutăţi şi greutăţi. 

Îi suntem mulţumitori Domnului pentru toţi cei care aţi continuat să trăiţi frumos, să împărtăşiţi Evanghelia şi în felul acesta să contribuiţi la extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu. 

Vă mulţumim frumos pentru sacrificiile depuse şi pentru creativitatea demonstrată în organizarea serviciilor de închinare publică. Prin bunătatea Domnului şi ca o consecință a eforturilor voastre, în cele mai multe situaţii, am fost feriţi de rele şi am putut păstra o mărturie bună în societate. 

În urma şedinţei Comitetului executiv din data de 29 iulie 2020, după ce s-a luat în discuție atât mesajul primului ministru al României transmis prin secretarul general al UBCBR, cât și aspectele legate de complexitatea influențelor evoluției coronavirusului asupra vieții și activității bisericilor am decis să vă împărtăşim următoarele: 

– Vă îndemnăm să continuăm să cerem în rugăciune ajutor și intervenție DIVINĂ, precum și înțelepciune, vigilență și responsabilitate în lucrarea de păstorire și cârmuire a bisericilor;

– Vă îndemnăm să respectaţi cu responsabilitate și strictețe măsurile dispuse de către organele competente în gestionarea acestei crize. În acest sens, vă reamintim că prin ordinul comun emis de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Ordinul nr. 1103/95/2020 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 520/17 iunie 2020, au fost stabilite reguli exacte în desfășurarea activității cultelor religioase. (Găsiți Ordinul aici);

– Vă îndemnăm să continuaţi lucrarea de răspândire a Evangheliei. În vremurile acestea toţi semenii noştri au nevoie de pace, încredere, siguranţă şi linişte sufletească. Noi ştim că ele şi mai ales iertarea divină vin doar dintr-o relaţie biblică cu Domnul nostru Isus Hristos.  

– Vă rugăm să ne comunicați cu date exacte și complete acele situații în care serviciile divine ale bisericilor baptiste au fost perturbate în mod abuziv de reprezentanți ai autorităților locale pentru a putea interveni și apăra respectarea libertății religioase și de închinare.

Cu încredere în suveranitatea și dragostea lui Dumnezeu față de copiii Lui, continuăm să mijlocim în rugăciune către TATĂL CERESC pentru sprijin, izbăvire, ocrotire, dar și pentru înțelepciune și responsabilitate în acțiunile întreprinse cu ocazia desfășurării serviciilor și activităților bisericilor creștine baptiste în această perioadă grea.

Cu iubire frățească,

COMITETUL EXECUTIV AL UNIUNII BISERICILOR CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA

București, 29 iulie 2020

Reprezentativ

Scrisoarea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România către păstori și credincioși în legătură cu reluarea serviciilor de închinare în lăcașele de cult ale bisericilor

Stimați colegi în slujire,

Dragi frați și surori în Domnul nostru Isus Hristos,

Bazați pe promisiunile și pe credincioșia Domnului nostru, sperăm că sunteți bine, sănătoși în credință și în trup. Nădăjduind că ne apropiem de finalul stării speciale prin care am trecut, vă mulțumim frumos pentru trăirea demnă de numele pe care îl purtăm, pentru statornicie în credință și pentru implicarea în răspândirea Evangheliei salvatoare. Vă mulțumim că în perioada aceasta dificilă ați încercat să faceți tot ce a ținut de voi, atât pentru întărirea relațiilor frățești, cât și pentru îmbunătățirea mărturiei în fața semenilor. Cu speranța că suntem la începutul unei noi etape în viața personală, de familie și de biserică, vă rugăm frumos:

1. Învățați din trecut. Faceți o evaluare a perioadei de pandemie. Încercați să vedeți cât mai realist ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine. Vedeți dacă unele aspecte mai puțin plăcute s-au schimbat sau au rămas la fel, dacă timpul liber a fost folosit mai înțelept sau nu. Dumnezeu a vrut să ne învețe ceva pe fiecare. Sperăm ca mesajul să nu fi trecut pe lângă noi. Unde am greșit să ne pocăim și să ne cerem iertare.

2. Investiți mai mult în mărturisire. Mandatul nostru este clar. Domnul Isus dorește și ne poruncește să ne implicăm în mărturisirea Evangheliei. Duhul Sfânt a venit să ne dea putere și călăuzire. Să nu ne izolăm pe niciun motiv și în niciun loc. Să nu revenim la alergarea nebunească după cele trecătoare, neglijând sufletul, familia, biserica și mandatul divin. Credincioși mesajului divin, cu înțelepciune de sus, să căutăm cât mai multe modalități de prezentare a Evangheliei. Ea are putere transformatoare, iar cei de lângă noi au nevoie de transformarea divină. Semănați cu credință că Domnul va lucra și că va veni și timpul secerișului.

3. Îmbunătățiți-vă mărturia. Continuați să trăiți în așa fel ca viața voastră să fie o ilustrare a puterii transformatoare a Domnului. Continuați să respectați regulile divine pentru trăirea privată și publică. Aplicați înțelept și responsabili regulile sociale pentru închinarea publică. Așa cum știți, ultimele reglementări cer ca la serviciile din aer liber să păstrăm distanța de 1,5 m între familii, iar la slujbele din interior distanța între familiile care locuiesc în aceeași casă să fie de 2 m.

4. Înflăcărați rugăciunea. Noi știm din Biblie Cui ne rugăm, ce trebuie să ne rugăm și că nu ne rugăm fără rost. Continuăm să ne rugăm fierbinte pentru copiii noștri, pentru viitorul lor. Ne rugăm pentru autorități ca să avem pace, libertate și legi bune. Cerem Domnului să conducă lucrurile în așa fel ca să vedem cât mai repede o trezire în bisericile noastre și o sete reală după Dumnezeu în națiunea noastră.

5. Întăriți comunicarea. Dacă sunt aspecte pe care trebuia să le facem și nu le-am făcut, spuneți-ne. Și noi putem învăța și putem îmbunătăți. Dacă sunt aspecte în care vă gândiți că putem ajuta, nu ezitați să contactați Comunitatea teritorială și apoi Uniunea. În dependență de Domnul, în ascultare de Cuvânt, călăuziți de Duhul Sfânt vom încerca să facem tot ce putem pentru a vă ajuta în împlinirea misiunii încredințate.

Nu știm ce va aduce viitorul, dar Îl cunoaștem pe Cel care controlează viitorul. Împreună cu El să folosim fiecare zi și fiecare ocazie pentru binele Împărăției și pentru gloria Împăratului. Cine parcurge vremelnicia lucrând pentru Salvatorul, va petrece veșnicia sărbătorind cu Stăpânul.

Cu această ocazie vă informăm și asupra faptului că în privința măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, au fost luate măsuri și în privința activității bisericilor, aceasta ca urmare a adoptării unor noi norme juridice, a HG.nr.476/2020 „privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19“ (HG nr.476/2020 a fost publicată în M.Of. al României Partea I nr.515/16/06/2020, iar în ANEXA 3, art.1 pct. 8 se prevede: „Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. Actul normativ poate fi accesat aici).

Pentru punerea în aplicare a HG nr.476/2020 au fost adoptate masuri inclusiv prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, avizat de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru culte, respectiv Ordinul nr. 1103/95/2020 pentru aprobarearegulilor privind accesul în lăcășele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase. Ordinul nr.1103/95/2020 a fost publicat în M.Of. al României Partea I nr.520/17 .06.2020. În continuare suntem chemați la precauțiune și responsabilitate în respectarea normelor instituite de către organele abilitate în scopul prevenirii răspândirii/ contaminării cu virusul SARS–Covid-19.

Găsiți aici Ordinul nr/1103/95/2020 emis de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, cu rugămintea asigurării respectării, cu ocazia desfășurării serviciilor divine și a activității bisericilor, a tuturor măsurilor dispuse prin normele juridice emise de către organele abilitate.

Dorim ca DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE !
DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE ROMÂNIA!

Președinte, Viorel Iuga

Secretar general, Ioan Ardelean

Documentul are nr. 273 din 18.06.2020

Reprezentativ

Scrisoare către toate bisericile și comunitățile baptiste

Dragi fraţi şi surori în Domnul Isus Hristos,

Am parcurs o perioadă diferită, nemaiîntâlnită până acum. Pe motive de protecţie fizică, nu ne-am putut întâlni cum am dorit nici cu familia lărgită, nici cu prietenii şi nici cu fraţii de credinţă. Dacă izolarea a fost grea în orice zi, suntem siguri că la unii a fost mult mai grea în perioada sărbătorilor. În ciuda acestor situaţii, Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru protecţia pe care a oferit-o şi continuă să o ofere copiilor Săi. Îl binecuvântăm pe Cel Veşnic Viu că a fost cu cei care au trecut prin suferinţă şi continuă să fie Păstorul celor care străbat valea plângerii. Îi mulţumim Domnului şi pentru mijloacele de comunicare care ne-au făcut izolarea puţin mai uşoară.

Perioada aceasta, neşteptată şi diferită a prins societatea nepregătită în toate domeniile. Acest adevăr este valabil şi pentru învăţământul românesc. În efortul depus pentru limitarea riscului de contaminare cu Covid-19 şi în dorinţa de a evita blocarea anului şcolar, oficialităţile au decis să mute şcoala online. Aceasta a adus în mod automat schimbări radicale atât în viaţa corpului didactic, cât şi în viaţa familiilor. Mulţi părinţi au trebuit să caute o soluţie pentru a-şi juta copiii în noul drum, iar unii s-au confruntat şi se confruntă cu lipsa aparaturii necesare pentru conectare, preluarea cursurilor, prezentarea proiectelor etc.

În situaţia aceasta, care se pare că va continua, vă chemăm să facem un efort şi să îi ajutăm pe cei în nevoie. Acum îi avem în vedere în mod special pe copiii din familiile care nu îşi pot permite cumpărarea unui laptop sau a unei tablete. Credem că şi în cazul acesta cel mai bine este să urmăm paşii recomandaţi de Sfânta Scriptură:

 1. Fiecare familie, dacă trebuie împreună cu familia lărgită, să găsească o variantă pentru procurarea unui aparat necesar copiilor.
 2. Fiecare biserică locală să se asigure că familiile ei şi-au rezolvat această problemă. Apoi, încurajăm bisericile locale care au posibilitatea să ajute mai mult decât familiile ei să discute cu comunitatea teritorială pentru a afla dacă sunt locuri sau situaţii unde familia şi biserica locală nu se pot implica pe măsura nevoilor.
 3. Fiecare comunitate teritorială să se intereseze despre nevoiele şcolilor baptiste de pe raza lor. În cazul în care o biserică şi o comunitate pot ajuta şi familii din alte comunităţi să ne anunţe şi îi vom pune în legătură cu cei în nevoie.

Pentru cazurile care nu se pot rezolva la nivelul familiilor, a bisericilor locale şi a comunităţilor teritoriale vă rugăm să ne informaţi prin comunităţi şi vom încerca să găsim o cale de ajutorare.

Cu toate că ştiţi aceste aspecte, am ales să vă amintim că:

 1. Nu vorbim doar despre aparatură nouă neapărat. Dacă cineva are un laptop mai vechi, dar funcţional poate să îl doneze.
 2. Dacă cineva doreşte să cumpere un aparat, ar fi indicat să discute cu familia în cauză sau cu un specialist. Pot afla detalii importante.
 3. Este important să fie ecrane mai mari şi copiii să poată scrie mai uşor. Ei stau în faţa ecranului ore întregi…
 4. În timp ce ne îngrijim de educaţia școlară a copiilor noştri, nu uităm de educaţia spirituală. Rugaţi-vă Domnului cu ei, citiţi Cuvântul, discutaţi Adevărul divin şi învăţaţi-i cum pot fi plăcuţi Domnului. Atunci le vom asigura şi o viaţă şi o veşnicie binecuvântată.

Vă asigurăm de preţuirea noastră şi de intervenţiile noastre la autorităţi pentru ca întâlnirile bisericilor să fie prinse în prima etapă de relaxare. Până la momentul respectiv vă îndemnăm să respectaţi măsurile de protecţie, să rămâneţi aproape de Domnul, aproape de familie şi aproape de fraţii de credinţă.

Vă dorim binecuvântarea Domnului pentru toate domeniile vieţii.

Semnează: Viorel Iuga, președinte, și Ioan Ardelean, secretar general

Reprezentativ

REPLICA oferită de Comunitatea baptistă Suceava canalului TV TELEKOM SPORT la acuzele răutăcioase și nefondate ale acestuia la adresa credincioșilor baptiști suceveni

În atenția domnului Adrian Porumboiu și a redacției Telekom Sport

Cu adâncă mâhnire am luat la cunoștință despre declarațiile transmise ieri, luni, 06.04.2020, prin care aduceți acuzații grave la adresa credincioșilor baptiști din orașul și județul Suceava.
În articolul publicat afirmați în mod eronat că motivul pentru situația dramatică de la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este faptul că foarte mulți credincioși baptiști nu au respectat regulile împotriva răspândirii Covid-19:

„Au intrat foarte mulţi pocăiţi care n-au respectat nimic, s-au întrunit, s-au întrunit până au doborât un sistem medical adevărat. La Suceava totul a pornit de la nişte adunări ale baptiştilor, apoi, de acolo, s-a împânzit prin spital, ca Vodă prin lobodă. Nu au avut echipamentele şi s-au ales cu o adevărată dramă”

În urma acestor opinii nefericite ne vedem nevoiți să facem următoarele precizări:

 1. Nu poate nega nimeni faptul că în această perioadă fără precedent unii concitadini nu au reușit să se conformeze în totalitate regulilor impuse de către autorități. Dar de aici și până la a acuza o anumită categorie a populației și de a reduce cauzele întregii crize medicale la o anumită confesiune religioasă este o cale infinit de lungă, de neacceptat și de neconceput.
 2. Dumneavoastră afirmați că “mulți pocăiți au doborât un sistem medical adevărat.” Considerăm că doar organele abilitate pot stabili cu exactitate ce anume a „doborât” sistemul medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. În lumina anchetei făcute până acum nu reiese că sistemul medical a fost „doborât” de către pacienții spitalului, cu atât mai puțin de o anumite categorie confesională de pacienți.
 3. Poate că una dintre problemele majore care au stat la baza crizei de la Suceava se regăsește chiar în declarația dumneavoastră atunci când afirmați că cei din spital „nu au avut echipamentele” de care aveau nevoie pentru a face față unei astfel de situații. Sunt deja binecunoscute lipsurile care au făcut ca sistemul medical să fie „doborât”. Lucrul acesta este confirmat chiar și la ora actuală de anunțul umanitar prin care spitalul „roagă toate companiile pharma să ajute cu materiale si echipamente de protecţie” și apelează la populație pentru susținere financiară prin sponsorizare.
 4. Pocăiții nu doresc să „doboare” nimic altceva decât ceea ce condamnă Dumnezeu, și anume păcatul. Acesta poate fi „doborât” doar prin pocăință și credință în moartea mântuitoare a Domnului Isus Hristos. Fără acestea, orice om va fi „doborât”, mai de vreme sau mai târziu, de consecințele propriilor păcate.
 5. Ca și credincioși creștini baptiști, nu doar ne rugăm pentru bolnavi și cadrele medicale, ci suntem direct implicați în lupta împotriva coronavirozei Covid-19 prin donații financiare și nu în ultimul rând prin medicii, asistentele, infirmierele și voluntarii care provin din bisericile baptiste. Baptiștii au fost dintotdeauna cetățeni responsabili, loiali și care, în ascultare de Dumnezeu, participă alături de ceilalți cetățeni la pacea și prosperitatea țării lor.

În speranța că aceste informații vă vor ajuta să aveți o perspectivă cât mai corectă a lucrurilor, vă solicităm retragerea afirmațiilor publicate pe platformele publicației dumneavoastră.
Vă mulțumim pentru colaborare și vă dorim paza și ocrotirea Dumnezeului Atotputernic peste viețile și familiile dumneavoastră.

În numele Comunității Creștine Baptiste Suceava semnează pastorii Iosif Mirăuță, vicepreședinte, și Cătălin Croitor, secretar.

Reprezentativ

Comunicat al Comitetului executiv al Uniunii Baptiste din data de 3 aprilie 2020

Stimaţi fraţi slujitori, dragi fraţi şi surori în Domnul Isus Hristos,

În urma întâlnirii Comitetului Executiv din 3 aprilie 2020, considerăm că este benefic să vă comunicăm următoarele:

1.     Apreciem iniţiativele slujitorilor duhovniceşti ai bisericilor locale şi ai  comunităţilor teritoriale de a chema credincioşii la un timp de post şi rugăciune. Dacă atitudinea noastră în perioada de post şi trăirea noastră în viaţa de fiecare zi vor fi plăcute Domnului, nădăjduim că familiile noastre, bisericile şi naţiunea română vor experimenta binecuvântarea rugăciunilor ascultate. Menţionăm că, în perioada imediat următoare, 5–26 aprilie, comunităţile teritoriale, printr-o bună organizare, acoperă cu rugăciune toate cele 24 de ore. Vă rugăm să vă notaţi, de asemenea, în agende şi duminicile din 7 iunie, 6 septembrie, 6 decembrie, când, dacă vom fi în viaţă, vom fi chemaţi să ne smerim și să mijlocim înaintea Domnului cu post şi rugăciune.

2.     Recomandăm bisericilor şi comunităţilor teritoriale, care nu au reuşit să ţină adunările generale anuale, să îşi continue activitatea până când se vor putea organiza adunările generale statutare.

3.     Recomandăm slujitorilor duhovniceşti şi bisericilor să programeze şi să reprogrameze toate serviciile divine în cadrul cărora sunt planificate evenimente speciale (botez, Cina Domnului etc.), așteptând cu credință timpul în care bisericile se vor putea aduna iarăși în bucuria și frumusețea părtăşiei și închinării înaintea Domnului. În acest sens, ataşăm un material cu privire la celebrarea Cinei Domnului în perioada de pandemie, prezentat de Comisia de Educaţie şi asumat de noi. 

Dragi fraţi în Domnul Isus Hristos, perioada aceasta nedorită, neplăcută, dar permisă de Dumnezeu nu schimbă nici Sfintele Scripturi, nici Mărturisirea noastră de credinţă şi nici Statutul Cultului. Vă îndemnăm, aşadar, să folosim zilele care vin cu smerenie, dar şi cu încredere. În timp ce respectăm recomandările legale, să investim în apropierea noastră de Dumnezeu şi în întărirea relaţiilor de familie. Să folosim mijloacele pe care le avem la dispoziţie pentru a întări relaţiile frăţeşti şi a mărturisi împăcarea cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. 

Vă dorim protecţia şi binecuvântarea Domnului în fiecare zi…

Semnează: Viorel Iuga, președinte, și Ioan Ardelean, secretar general

Demersul Uniunii Baptiste din România pentru măsuri guvernamentale care să permită adunările religioase în lăcașele de cult și în spații deschise

Nr.211/04.05.2020
Excelenței Sale Ludovic Orban
Prim Ministru
Guvernul României
Stimate Domnule Prim Ministru,

Primiți vă rugăm salutul conducerii Cultului Creștin Baptist din România și al credincioșilor baptiști care se închină lui Dumnezeu în bisericile noastre răspândite în toate părțile țării. Apreciem eforturile deosebite depuse de Guvernul României în această perioadă de pandemie pentru a gestiona situația de sănătate publică generată de aceasta. În toată această perioadă am încurajat pastorii și membrii bisericilor noastre ca împreună cu rugăciunile pentru ajutorul și protecția lui Dumnezeu să urmeze sfatul specialiștilor, al autorităților, și să respecte măsurile legale adoptate.

Având în vedere că în ultima săptămână au apărut în spațiul public mai multe mesaje legate de o posibilă relaxare a situației după data de 15 mai 2020, dorim să solicităm ca printre aceste măsuri să fie incluse și măsuri care să permită adunările religioase atât în lăcașele de cult, cât și în spații deschise, după caz. Înțelegem că măsurile de protecție pentru sănătatea publică sunt importante, dar considerăm că, așa cum se întâmplă în alte țări, și în România se pot găsi soluții care să permită credincioșilor să participe direct la slujbele religioase, în condițiile de siguranță stabilite de specialiști.

Viața spirituală a unei comunități de credincioși este afectată profund în condiții de izolare. Conștienți de faptul că sănătatea publică presupune deopotrivă sănătatea fizică și spirituală, dorim să solicităm ca cetățenii români care aparțin cultelor religioase să aibă posibilitatea de a participa la slujbele religioase, de a se închina lui Dumnezeu și de a înălța rugăciuni pentru protecție divină, atât pentru țara noastră cât și pentru celelalte țări ale lumii.
Așa cum am menționat, considerăm că este important ca aceste întâlniri să se desfășoare în condiții care să nu pună în pericol sănătatea credincioșilor. De aceea ne exprimăm disponibilitatea de a participa la întâlniri cu specialiștii, în care să se discute concret condițiile în care ar putea avea loc întâlnirile religioase.
Și cu această ocazie dorim să vă asigurăm de considerația și aprecierea noastră pentru eforturile pe care le depuneți în vederea depășirii acestei perioade de criză pandemică. De aceea, conform învățăturilor Sfintei Scripturi ne rugăm ca Dumnezeu să vă ocrotească pe dumneavoastră, familiile dumneavoastre și Dumnezeu să binecuvânteze Romania.
Cu deosebită considerație,

Președinte, Viorel Iuga
Secretar general, Ioan Ardelean

Recomandare cu privire la Cina Domnului în perioada pandemiei coronavirusului COVID-19

Măsurile impuse de autorități cu scopul de a limita răspândirea virusului COVID 19 au afectat mersul obișnuit nu doar al vieții personale, în familie, la școală, la locul de muncă, ci și al vieții bisericilor noastre. În mod special, suspendarea desfășurării serviciilor divine în clădirea bisericilor sau în spații deschise confruntă bisericile cu necesitatea de a identifica acele mijloace și metode care să facă posibilă închinarea înaintea lui Dumnezeu și slujirea pastorală, cu respectarea aspectelor specifice credinței și practicilor biblice ale Cultului Creștin Baptist din România.

Dacă în privința legăturii frățești și a transmiterii mesajelor din Cuvânt am putut apela la ajutorul tehnologiei (telefon, internet), suntem întrebați dacă nu se poate face același lucru și cu privire la Cina Domnului. Mai precis, nu s-ar putea oficia Cina Domnului cu ajutorul telefonului sau internetului?  Răspunsul la această întrebare necesită o înțelegere corectă a doctrinei biblice despre Cina Domnului.

Doctrina baptistă despre Cina Domnului

Mai întâi este important să știm ce NU este  Cina Domnului.  Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din Romania precizează că Cina Domnului nu este un act care conferă iertare de păcate:

Cina Domnului nu are calitatea de a ierta păcatele. Ea are doar menirea de a ne aminti că pentru iertarea păcatelor noastre a trebuit ca trupul Lui [al Domnului Isus] să fie frânt și sângele Său să fie vărsat.” (Mărturisirea de credință a Cultului Creștin Baptist din România, secțiunea Simbolurile Noului Testament, cap.2 Cina Domnului)

De asemenea Mărturisirea de credință precizează că Botezul și Cina Domnului NU sunt taine sau sacramente. Elementele Cinei Domnului – pâinea și rodul viței – nu se transformă în actul Cinei Domnului în trupul real și sângele real al Domnului Isus și nu au în ele însele puteri supranaturale. Alte culte cred că, în actul Cinei Domnului, pâinea și vinul devin în mod real trupul și sângele Domnului printr-un miracol denumit după caz transsubstanțiere sau consubstanțiere. Aceste culte consideră că Cina Domnului este o taină sau un sacrament care conferă har de iertare „spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”. Mai mult, aceste culte afirmă că în Taina Sfintei Împărtășanii se săvârșește „o jertfă reală… Același Hristos S-a jertfit pe cruce și se jertfește în Sfânta Euharistie”.  Neparticiparea la această taină sau sacrament îl văduvește pe credincios de harul supranatural prezent în pâinea și vinul transformate în mod real în trupul și sângele Domnului. De aceea, în practica acestor culte se pune mare accent pe administrarea acestei taine înainte de moarte.   

Pe baza învățăturilor Sfintei Scripturii, din Evanghelii și din 1 Corinteni 11, noi credem și mărturisim că Cina Domnului este COMEMORAREA jertfei unice a Domnului Isus, care este prezent acum în Biserică prin Duhul Sfânt, PROCLAMAREA mântuirii prin credință în această jertfă desăvârșită și unică și ANTICIPAREA  revenirii Lui în glorie.  Pâinea și vinul reprezintă – simbolizează – trupul frânt și sângele vărsat al Domnului în jertfa de la Calvar pentru iertarea păcatelor noastre. Acest lucru l-a afirmat Domnul Isus în seara când, în contextul mesei pascale care celebra eliberarea din robia egipteană, a instituit Cina Domnului ca semn al Noului Legământ. 

Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; și după ce a binecuvântat a frânt-o și a dat ucenicilor Săi zicând „Luați, mâncați; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: ”Beți toți din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor” (Matei 26:26–28).

În momentul în care a instituit Cina Domnului sau Cina Noului Legământ, Domnul Isus era în viață în mijlocul ucenicilor. Moartea Lui pe cruce avea să se întâmple în ziua următoare. Prin instituirea Cinei Domnului, El le-a  arătat ucenicilor în mod simbolic ceea ce avea să se întâmple – jertfa Lui în locul nostru. Faptul că pâinea și vinul au o funcție simbolică este adeverit și de apostolul Pavel: „Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El” (1. Cor. 11:26).  Domnul Isus a vorbit în mod simbolic și cu alte ocazii. De exemplu, când a afirmat despre Sine că este „ușa oilor”, sau „Eu sunt vița, iar voi mlădițele”, ucenicii nu au înțeles că El ar fi devenit o ușă de lemn sau o viță de vie cu structură lemnoasă, ci spusele Lui exprimă în mod simbolic faptul că, din punct de vedere spiritual, El este ușa spre viața veșnică și că El este sursa vieții spirituale pentru cei credincioși. 

Cum celebrăm Cina Domnului?

În 1 Corinteni 11:17-34, apostolul Pavel clarifică modul în care se celebrează Cina Domnului în Biserica noutestamentară.

În primul rând, stabilește faptul că Cina Domnului se celebrează atunci când biserica este adunată în același loc: „Când vă adunați dar în același loc” (v. 20). Această rânduială este menționată și în Fapte 20:7 „În ziua întâi a săptămânii eram adunați laolaltă ca să frângem pâinea.”

În al doilea rând, Cina Domnului NU este o masă pe care o servește fiecare acasă, în mod individual, ci o celebrare a întregii Biserici. „Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo?” (v.22). „Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă-i este foame cuiva să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă” (v.33–34).

În al treilea rând, Cina Domnului trebuie celebrată în solemnitatea rânduielii conferite de Domnul Isus. „Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat” (v.23). Cina Domnului nu poate fi celebrată după tot felul de inovații după placul oamenilor. În sensul acesta, Statutul Cultului Creștin Baptist din România consfințește faptul că „Cina Domnului exprimă atât unirea credinciosului cu Isus Hristos, cât și unitatea bisericii ca trup al lui Hristos prin Duhul Sfânt” (Statutul de organizare și funcționare al Cultului Creștin Baptist din România, Preambul, V). De asemenea, Statutul precizează care sunt actele de cult și cine le poate oficia: sunt considerate actele de cult: botezul, administrarea Cinei Domnului în cadrul serviciului divin public, ordinarea slujitorilor duhovnicești, binecuvântarea copiilor, cununia religioasă și înmormântarea” (art.20, alin.2), Apoi „prin actul ordinării, slujitorul duhovnicesc are autorizarea necesară exercitării actelor de cult la nivelul tuturor bisericilor” (art.22, alin.3). Conceptul biblic al preoției credincioșilor nu înseamnă că fiecare credincios ar putea oficia acte de cult, fie ele chiar în situații limită. În lumina Scripturilor, Biserica sub călăuzirea Duhului Sfânt pune de-o parte, pentru slujire, pe acei credincioși care îndeplinesc standardele spirituale și morale cerute de Sfânta Scriptură (1 Timotei 3 și Tit 1).

În al patrulea rând, Cina Domnului trebuie celebrată în cercetare duhovnicească și pocăință. „Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta” (v.30).

În final, Cina Domnului se celebrează cu rugăciune pentru binecuvântarea pâinii și a paharului în prezența credincioșilor care participă împreună la acest eveniment. „Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după cea mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis «Luați, mâncați; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea». Tot astfel, după cină a luat paharul și a zis: «Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea ridicate ori veți bea din el»” (v.23–24). Trebuie observată participarea împreună la Cina Domnului – a ucenicilor în camera de sus și a credincioșilor în biserică – și din verbele și substantivele la plural, nu la singular: „când vă adunați, luați, mâncați, să faceți”. Doar cercetarea și pocăința sunt la singular: ”fiecare să se cerceteze pe sine însuși”.

Ce să facem în situația crizei pandemice?

Întâi de toate, să nu ne abatem de la învățătura și rânduiala biblică. Crizele de un fel sau altul pot schimba împrejurările, nu Scriptura. Inovații de genul „Cina Domnului pe internet sau pe telefon” ar modifica învățătura Domnului și practica apostolică. 

 • Unitatea Bisericii în părtășia de la masa Domnului ar fi compromisă. Pastorul singur acasă ar transmite binecuvântarea prin telefon sau internet și fiecare credincios singur ar pune mâna pe pâine și pahar ca să recepteze binecuvântarea;
 • Pastorul ar deveni un personaj eretic care își asumă puteri supranaturale de a transmite harul binecuvântării prin telefon sau internet și de a legitima împărtășirea fiecăruia cu pâinea și cu vinul lui. În lume sunt asemenea șarlatani care pretind că transmit puteri vindecătoare prin telefon, internet, obiecte etc. în schimbul unor donații, sau dacă beneficiarii pun mâna în zona dureroasă a corpului sau pe ecranul televizorului, computerului etc.,  
 • Solemnitatea celebrării Cinei Domnului ar fi înlocuită cu situații ridicole. Imaginați-vă situația unei femei credincioase cu un soț bețiv și batjocoritor în momentul în care o vede luând sticla lui cu vin ca să bea la Cina Domnului. 

Apoi, este bine să așteptăm în rugăciune și evlavie vremea când Dumnezeu va deschide ușa pentru a ne aduna laolaltă. Mântuirea noastră este asigurată prin credința în jertfa Domnului Isus în locul nostru. În această perioadă avem oportunitatea de a studia Cuvântul, de a stărui în rugăciune și de a depune o mărturie creștină frumoasă pentru cei din casele noastre. 


Paul Negruț, vicepreședinte pentru educație biblică al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România

Comitetul executiv al Uniunii Baptiste din România transmite familiei Candrianu, bisericii și celor apropiați un mesaj de încurajare și de iubire creștină

Preaiubită familie Candrianu, dragi frați și surori în Hristos,

Din partea Comitetului Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România dorim să vă transmitem un mesaj de dragoste în Hristos, de durere a despărțirii de fratele și colegul nostru de slujire și de mângâiere în speranța revederii.

În dragoste, vă asigurăm de rugăciunile și de sprijinul nostru, nu doar azi, ci și în timpul de îngăduit de Dumnezeu să continuăm lucrarea de slujire.

În durere, suntem conștienți că, începând de astăzi, marea familie baptistă din România și din Diaspora nu îl va mai avea pe fratele Viorel la evanghelizări, la botezuri, la căsătorii sau înmormântări. Ne va lipsi prezența și mesajul unui neobosit lucrător, neînfricat luptător pentru cauza Evangheliei și binecuvântat slujitor al Cuvântului.

În speranța revederii, ne rugăm ca Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, să mângâie familia și biserica greu încercate.

COMUNICAT: Către bisericile creștine baptiste din România

Având în vedere situaţia naţională și internațională determinată de realitatea extinderii îmbolnăvirilor prin Coronavirusul COVID-19 şi după analiza măsurilor și deciziilor oficiale luate de către organele abilitate ale Statului, Comitetul Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România – forul național de reprezentare al Cultului Creștin Baptist din România –, transmite pe această cale bisericilor baptiste salutări în numele Domnului Isus precum și recomandări și sfaturi frățești, rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute:

• Să mărturisim Evanghelia. Cea mai mare nevoie a oamenilor în aceste zile rămâne nevoia cunoaşterii Domnului Isus Hristos;

• Să contribuim la un climat de linişte şi încredere. Să ne comportăm în aşa fel încât să nu creăm panică. Să nu acţionăm ca şi cum Dumnezeu nu ar exista, nu ar mai fi în control sau nu ar mai fi iubitor de oameni şi atotputernic. Indiferent ce se întâmplă în lume şi în jur, Domnul nostru are toate situaţiile sub control. Şi în cazul de faţă, adevărul biblic rămâne valabil. „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28) „O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia” (Psalmi 91:7);

• Să slujim pe semenii noștri aflați în nevoie. Situația dificilă în care ne aflăm ca națiune ne oferă oportunitatea de a ne implica și în slujirea semenilor noștri, cu precădere a celor bătrâni, neputincioși, a oamenilor copleșiti de frică, îngrijorări, îndoieli sau chiar de necredință. Este o ocazie de a împlini și cuvântul din Galateni cap 6:10 „așadar cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință”;

Totodată le recomandăm tuturor credincioşilor să respecte cât mai fidel recomandările de igienă fizică şi de conduită publică oferite de organele abilitate ale Statului. Fără să renunţăm la închinarea vitală în aceste vremuri tulburi, trebuie să punem în aplicare măsurile necesare pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiilor cu Coronavirusul COVID-19.

Fiecare credincios să decidă în mod matur şi responsabil unde şi cu cine se închină în perioada următoare.

Fiecare biserică locală, în funcție de context, dar și de prevederile legale, să decidă locul, timpul și modul în care își va desfășura serviciile de închinare publică, respectând normele cu privire la întâlnirile publice, potrivit comunicatelor Departamentului pentru Situații de Urgență.

Să continuăm să ne încredem în Dumnezeu şi să ne rugăm cu credinţă pentru protecţia fraților noștri și a tuturor semenilor noștri. Domnul este atotputernic, iubitor şi poate interveni oricând, oriunde şi pentru oricine, în mod miraculos.

În concluzie, deoarece întâlnirile publice sunt limitate în această perioadă, familiile noastre pot fi locul prielnic pentru închinare și părtășie. Vă încurajăm să petreceți timp de calitate, citind, cântând, rugându-vă și împărtășind unii cu alții lucruri ziditoare, făcând astfel din casele noastre un loc mai aproape de cer.

Dumnezeu să binecuvânteze toate bisericile baptiste din România și întreaga națiune!


Comitetul Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România


COMUNICAT: Conferința Națională planificată pentru 20-21 martie la Suceava SE AMÂNĂ.

Comunicat al conducerii UNIUNII BISERICILOR CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA cu privire la CONFERINȚA NAȚIONALĂ planificată pentru data de 20-21 martie, la Suceava

Având în vedere situaţia internaţională şi naţională determinată de realitatea şi posibilitatea infectării cu coronavirusul COVID-19, după analiza ultimelor decizii oficiale şi după consultarea cu factorii de decizie din interiorul Cultului, conducerea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România AMÂNĂ Conferinţa Naţională, planificată pentru 20-21 martie 2020, pentru o dată care va fi comunicată ulterior.

Continuăm să ne încredem în Dumnezeu, să respectăm toate regulile sugerate de specialiştii în domeniu şi să cerem îndurare divină pentru România şi cetăţenii ei, indiferent unde s-ar afla.


Conducerea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România 

Conferința Națională a Uniunii Baptiste va avea loc la Suceava, în zilele de 20 și 21 martie 2020

Sub semnăturile președintelui, Viorel Iuga, și secretarului general, Ioan Ardelean, Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România anunță convocarea delegaților bisericilor la Conferința Națională a Cultului care va avea loc la Suceava, în zilele de 20 și 21 martie. Vă prezentăm în continuare detaliile acestei convocări și programul Conferinței.

 


„… ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriş.”
Ioan 4:35

Iubiţi fraţi în Domnul Isus Hristos,

Harul, pacea şi binecuvântările Domnului să vă fie înnoite şi înmulţite zilnic! 

Prin bunătatea Domnului am ajuns iarăşi în perioada când delegaţii bisericilor creştine baptiste din România sunt convocaţi pentru Conferinţa Naţională anuală. La acest început de primăvară, întâlnirea va avea în vedere un timp de rugăciune, studierea Cuvântului, părtăşie, cunoaştere, evaluare, strategie, precum şi luarea unor decizii statutare cu privire la răspândirea Evangheliei de către bisericile ce formează Cultul Baptist. 

Tema Conferinţei Naţionale din acest an este: „Învăţături biblice pentru răspândirea Evangheliei.” 

Având în vedere importanţa evenimentului, vă invităm să ne unim în rugăciune şi să îi cerem Domnului ca această adunare frăţească să fie condusă de Duhul Sfânt şi să ofere tuturor delegaţilor ocazia zidirii sufleteşti şi înflăcărării pentru lucrarea pe care Dumnezeu a încredinţat-o bisericii: împărtăşirea Evangheliei şi lucrarea de misiune.

În conformitate cu art. 93 al (2) lit. a, coroborat cu art. 105 al (3) din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România, Consiliul Uniunii Baptiste a hotărât convocarea Conferinţei Naţionale a UBR în zilele de 20 și 21 Martie 2020. Întâlnirea va avea loc la Suceava în Centrul Creştin Emaus – Impact, strada Calea Sucevei, nr 261A, Plopeni Salcea şi va începe la orele 13.

La Conferinţa Naţională sunt convocaţi toţi delegaţii desemnaţi conform art. 33 al. (3) din Statutul de Organizare şi Funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România, adică 1 delegat la 200 de membri.

Programul de înscriere al delegaților va începe vineri, 20 martie orele 11:00.

Pentru o bună organizare, vă rugăm frumos să anunţaţi imediat comunitatea teritorială despre participarea delegaţilor dumneavoastră la Conferinţă. Gazdele noastre trebuie să afle cât mai repede şi mai aproape de adevăr, care va fi numărul delegaţilor ce au nevoie de cazare şi masă. Pentru asigurarea acestor detalii, vă rugăm să luaţi legătura din timp cu fratele Otniel Boingeanu telefon 0766 492074 sau cu fratele Cornel Miron telefon: 0745 387604.

Conştienţi că o lucrare duhovnicească nu se poate realiza fără puterea lui Dumnezeu, vă îndemnăm încă o dată să ne unim în post şi rugăciune, atât pentru Conferinţă, cât şi pentru bunul mers al lucrării duhovniceşti din ţara noastră. Evanghelia Domnului nostru continuă să aibă putere de mântuire şi de sfinţire. Să o cunoaştem corect, să o trăim zilnic şi să o împărtăşim cu înţelepciune şi cu bucurie. 

Vă aşteptăm cu bucurie la un timp special petrecut în Suceava la Conferinţa Naţională.

Programul Conferinței Naționale

Vineri, 20 Martie 2020

Sesiunea I 

 • 13.00 – 13.20 Deschiderea conferinței
 • 13.20 – 17.30 Rugăciune, mărturii, mesaje biblice şi discuţii pe tema conferinţei
 • 17.30 – 18.00 Pauză
 • 18.00 – 19.30 Închinare cu biserica locală şi cu credincioșii baptiști din zonă. (Pentru slujitorii care doresc să viziteze biserici din zonă va fi închinare cu bisericile locale)
 • 19.30 – 20.30  Cina.

Sâmbătă, 21 Martie 2020

Sesiunea II  Închinare, părtăşie, rugăciune şi mesaj

 • 9.00 – 9.30  Închinare şi rugăciune.
 • 9.30 – 09.50  Mărturii din câmpul slujirii.
 • 10.00 – 10.30 Mesajul biblic.

Sesiunea III  Probleme administrative

 • 10.45 – 12.00  Prezentare rapoarte, discuţii pe marginea rapoartelor şi descărcarea de gestiune. Aprobare rectificare buget 2020 şi aprobare buget 2021.
 • 12.00 – 12.30 Prezentarea priorităţilor Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, prezentare calendar şi materiale pentru studiul biblic. 
 • 12.30 – 13.00  Comunicări şi decizii finale
 • 13.00 – 13.30 Rugăciune şi închiderea Conferinţei Naţionale
 • 13.30 – 14.30 Părtăşie la masa de prânz şi plecarea spre locurile de slujire.