Comunicat al Consiliului Uniunii din 18-19 februarie 2020

Stimaţi fraţi şi surori în Domnul Isus Hristos,

În urma rugăciunilor, a reamintirii poruncilor din Sfintele Scripturi şi a discuțiilor frăţeşti purtate la întâlnirea din 18–19 februarie 2020, Consiliul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România vă comunică următoarele:

I. Încurajare:

Încurajăm toate comunitățile teritoriale să ajute slujitorii şi bisericile locale în împlinirea mandatului dat de Domnul Isus Hristos şi validat de Congres: împărtășirea Evangheliei şi Misiunea. Credem cu fermitate că este datoria sfântă a oricărui slujitor şi a oricărui membru din bisericile creştine baptiste să se implice biblic, intenționat, creativ şi cu sacrificiu în extinderea şi zidirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Mărturisirea salvării prin credinţa în Domnul nostru Isus Hristos este o lucrare divină, rezultatele ei sunt nobile şi răsplata pentru răspândirea Evangheliei este veşnică.

II. Mărturisire.

În baza învățăturii Sfintelor Scripturi, noi, toţi membrii Consiliului Uniunii, ne reafirmăm credinţa şi mărturisim cu fermitate că Dumnezeu este atotcunoscător. Cunoaşterea Lui cu privire la trecut, prezent și viitor nu poate fi limitată de nimeni, nici măcar de voința liberă a omului, în nicio situaţie şi în niciun domeniu. El este unic şi atributele divinității Sale, inclusiv atotcunoașterea, nu pot fi nici înţelese în totalitate, nici explicate detaliat de mintea limitată a omului, nici negociate. Ele trebuie crezute, folosite şi mărturisite așa cum le prezintă Scriptura. De aceea respingem poziția teologică numită teism deschis (în limba engleză – open theism sau freewill theism) care redefinește (și astfel limitează) cunoașterea lui Dumnezeu ca fiind o cunoaștere doar a posibilităților, dar nu și a faptelor. Mărturisim, de asemenea, că Dumnezeu este infinit și perfect, Acelaşi din veşnicie în veşnicie şi, în consecinţă, în El nu a fost, nu este şi nu va avea loc absolut nicio schimbare. În lumina celor afirmate, îi încurajăm pe colegii slujitori să fie deosebit de atenţi la exprimarea convingerilor teologice în spaţiul public. Ele trebuie formulate cu claritate, fără intenţia de a jigni pe cineva, ci în aşa fel încât ascultătorii să înţeleagă clar ce dorim să comunicăm.

III. Precizări.

Bazaţi pe învăţătura Mântuitorului, prezentată în Sfintele Scripturi, pe Mărturisirea de credinţă a UBCBR şi pe principiile prezentate în Statutul cultului, comunicăm următoarele:

1. Acceptăm colaborarea pentru răspândirea Evangheliei cu fraţii de credinţă de pretutindeni, dar în primul rând cu bisericile care fac parte din Alianța Evanghelică din România. Îndemnăm frățietatea să nu colaboreze cu organizații sau cu adunări care s-au rupt din biserici care aparțin Alianței Evanghelice din România, care continuă să producă răni bisericilor locale, care nu împărtăşesc o doctrină biblică şi nici principiile biblice pentru slujire. Prezența ocazională a unor slujitori baptiști (din neştiinţă, inducere în eroare, ocazii sau obligaţii de familie, căsătorii, înmormântări, evenimente publice pentru promovarea şi apărarea valorilor creştine etc.) trebuie privite ca excepţie, nu ca normă. Colaborarea intenţionată a unor slujitori baptiști cu astfel de organizații și adunări nu ajută lucrării lui Dumnezeu din bisericile noastre.

2. Oficiem căsătoria religioasă dintre bărbaţi şi femei, prin naștere, membri ai bisericilor baptiste în care slujim. În situații speciale participăm la oficierea căsătoriei în biserici care aparțin Cultelor din AER. Descurajăm implicarea slujitorilor, a bisericilor şi a Numelui lui Dumnezeu în ceremonia de cununie a persoanelor pe care nu le cunoaştem sau a celor care nu respectă rânduielile bisericilor locale. Reafirmăm convingerea că, din punct de vedere biblic, o familie binecuvântată se întemeiază în Domnul, adică numai între persoane născute din nou.

3. Suntem deschiși să dialogăm și să cooperăm pentru apărarea şi promovarea valorilor creștine în spațiul public cu toţi cei care mărturisesc aceleași valori. Întrucât înaintaşii noştri au plătit un preţ scump pentru apărarea și promovarea valorile creştine baptiste, insistăm ca slujitorii bisericilor baptiste să nu abdice de la identitatea noastră, nici de la valorile noastre. Dialogăm și cooperăm în înţelegerea, apărarea şi promovarea Adevărului, dar nu cu oricine, în orice loc şi nici prin orice mijloace. Cercetăm Adevărul scris prin ajutorul Duhului Sfânt, pentru schimbarea vieţilor noastre şi ale celor cu care îl împărtăşim.

IV. Reafirmare.

Reafirmăm că am condamnat orice fel de colaborare a unor slujitori din bisericile creștine baptiste cu securitatea comunistă. Aşa cum am specificat în moţiunea votată în Congresul de la Cluj și aşa cum precizează în mod clar Statutul Cultului Creștin Baptist, considerăm că orice fost colaborator cu Securitatea „nu poate face parte din organele de conducere ale Cultului Creștin Baptist din România și nici din organele de conducere ale instituțiilor acestuia”. Ne rugăm Domnului să-i păzească pe toți slujitorii Săi de orice fel de colaborări compromiţătoare care nu au de-a face cu răspândirea Evangheliei şi cu promovarea sau protejarea valorilor creştine.

V. Ecumenism.

Nu credem în ecumenism, nu am aderat la/nu facem parte din mișcări ecumenice (de ex. Consiliul Mondial al Bisericilor), nu ne schimbăm convingerile şi nu ne compromitem valorile în nicio situaţie, în niciun domeniu şi pentru niciun avantaj. Biserica trebuie să rămână în mod permanent a Domnului Isus Cristos, care este singurul ei Cap, şi să împlinească mandatul Lui, în condiţiile exprimate cu claritate în Sfintele Scripturi. Îndemnăm pe toți slujitorii din bisericile noastre să nu organizeze, să nu se implice şi să nu promoveze acţiuni care compromit identitatea, convingerile și mărturia noastră publică. Încurajăm pe toți slujitorii din bisericile noastre să se implice doar în acele întruniri şi să susţină doar acele acţiuni care Îl onorează pe Tatăl, Îl prezintă pe Domnul Isus ca Salvator şi Domn și îi cheamă pe oameni la ascultarea îndemnurilor Duhului Sfânt aşezate pe paginile Sfintei Scripturi.

VI. Unitate.

Ştim că Domnul Isus S-a rugat pentru unitatea urmaşilor Săi, dar credem că aceasta se poate realiza doar între persoane născute din nou, persoane care cred şi trăiesc toată Evanghelia Mântuitorului. Vom investi în unitatea creştinilor care se adună în jurul Domnului Cristos şi a adevărului prezentat de El în Biblie. Vă încurajăm să respectaţi pe toţi oamenii și convingerile lor religioase. Considerăm însă că suntem frați în Cristos cu toti creștinii născuți din nou și cultivăm o colaborare biblică, de dragul Tatălui, pe urmele Fiului şi în puterea Duhului Sfânt.

VII. Nevrednicie.

Ne recunoaştem limitările, solicităm sprijin în rugăciune, apreciem sfaturile biblice şi practice şi continuăm să depindem de harul lui Dumnezeu. Nădăjduim că El, Cel Atotputernic, va binecuvânta viaţa, slujirea şi eforturile noastre. Cerem bunului Dumnezeu ca fiecare baptist şi fiecare adunare baptistă să fie un prilej de bucurie pentru Domnul şi un mijloc de binecuvântare divină pentru cetăţenii României.

VIII. Angajament.

Cu ajutorul Domnului, ne angajăm să veghem la sfinţirea vieţii noastre, a colegilor slujitori şi a tuturor bisericilor baptiste din UBCBR. Convinşi că doar cei sfinţi Îl vor vedea pe Domnul şi numai cei sfinţi sunt folositori Împărăţiei, ne rugăm şi investim într-o viaţă sfântă şi o slujire binecuvântată de Dumnezeu.

Evrei 12:14 – „Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu.“