Resurse utile

Marturisirea de credinta a Cultului Crestin Baptist din Romania

BIBLIA – CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Noi credem şi mărturisim că Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament sunt inspirate de Duhul Sfânt. Ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu scris, o revelaţie dumnezeiască (descoperire) către neamul omenesc, sunt izvorul fără greş al conştiinţei de Dumnezeu.

Galateni 1:11-12 „…Evanghelia… nu este de obârşie omenească… ci descoperirea lui Hristos.” 

II Petru 1:21 „nici o proorocie n’a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” II Tim. 3:16 „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu…” I Tes. 2:13 „…aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu…” Ioan 10:35 „…Scriptura nu poate fi desfiinţată…” Ioel 2:28 „…voi turna Duhul Meu… şi fiii şi fiicele vor prooroci…” Mat 10:20 „…Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.” 1 Cor. 2:10 „…Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său…” 11:23 „…am primit dela Domnul ce v’am învăţat…”

Biblia- Cuvântul lui Dumnezeu scris prin inspiraţia Duhului Sfânt e singura regulă şi normă de credincioşie şi purtare în viaţa.

..

Citeste mai mult…

 

Statutul de organizare si functionare a Cultului Crestin Baptist din Romania 

HOTARARE

 

privind recunoasterea Statutului de organizare si functionare a Cultului Crestin Baptist – Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România

În temeiul art. 29 alin. (3) si al 108 din Constitutia României, republicata, precum si al art. 49 alin. (2) si (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor,

Guvernul României adopta prezenta hotarare.

Art. 1 – Se recunoaste Statutul de organizare si functionare a Cultului Crestin Baptist – Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Citeste mai mult

 

Despre noi

Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste

Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania

Casa de pensii a Cultului Crestine Baptist

Casa de pensii si ajutoare a Cultului Crestin Baptist din Romania

Revista Crestinul azi

Revista oficiala a Cultului Crestin Baptist

Contact

Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania
Str. Dambovita 9-11,
Sect 6 Bucuresti 060842
Tel: 021 430 00 39
Fax: 021 430 29 42
Email: uniuneabaptista@gmail.com

social social social social social

Despre site

Pagina oficiala a Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din Romania - Cultul Crestin Baptist.