Colecta de misiune

Prezentare power point

 Colecta Nationala de Misiune, 2016

 

C U L T U L  C R E Ş T I N  B A P T I S T

UNIUNEA BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE din ROMÂNIA

DEPARTAMENTUL DE MISIUNE

Iubiţi fraţi păstori şi biserici în Domnul Isus Hristos,

Mulţumim lui Dumnezeu pentru partea pe care o luaţi la răspândirea Evangheliei mântuirii Lui, atât în România cât şi până la marginile pământului. Dorim ca El să-şi reverse din plin prezenta Duhului Sfânt peste slujirea la care sunteţi angajaţi în lărgirea împărăţiei Lui.

Totodată, multumim lui Dumnezeu şi celor care ati răspuns în anii precedenți  solicitării de sustinere financiară a Departamentului de Misiune al UBR cu ocazia colectei naţionale de misiune organizată la Sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt. Această colectă este folosită atât pentru proiectele de misiune locală, misiunea din tările limitrofe, inclusiv slujirea bisericilor baptiste din diaspora europeană, cât şi pentru dezvoltarea misiunii pe plan internaţional.

Activităţile s-au materializat în evenimente de evanghelizare în afara clădirilor bisericii, conferinţe de misiune pentru lideri şi păstori, întâlniri de lucru cu tematică misionară şi conferinţa internaţională de misiune a Departamentului de Misiune al UBR, la care au participat şi păstori baptişti din Ucraina, Serbia şi Bulgaria.

Asa cum deja unii ştiţi, anul acesta a fost declarat Anul Misiunii, cu titlul: „Împreună pentru ceilalţi”. De aceea vom continua să punem la dispoziţia dvs. Calendarul de studiu biblicpe teme de misiune şi Calendarul de mulţumire şi rugăciune pentru misiunea mondială. Aceste materiale le puteţi descărca de pe site-ul UBR, împreună cu această scrisoare şi prezentarea PowerPoint ataşată acesteia.

Pentru a continua activitătile Departamentului de Misiune al UBR, vă invităm să ne stati alături şi în anul 2014. Nu am putea realiza nimic din toate acestea dacă rugăciunile si sustinerea voastră financiară nu ar fi manifestată în mod real si practic. Astfel, cu ocazia sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt din data de 8 Iunie 2014, vă rugăm să organizati în Biserica dvs. Colecta Natională de Misiune, cu scopul de a ne sprijini în slujirea pe care o facem pentru dvs. Fondurile vor fi vărsate în contul: RO 04RNCB 0072 0497 1891 0009, BCR Sector 1, (Specificati pe mandat: Pentru Misiune), adresa: str.Dâmbovita nr.9-11 Sect.6 Bucuresti, Cod Fiscal: 4965683.

Dorim să vă asigurăm că toate fondurile primite la Departamentul de Misiune vor fi folosite exclusiv în scopul slujirii misionare propuse.

Vă mulţumim.

Slujim împreună,
Alexandru Vlasin
Coordonator Departament de Misiune,
Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România

www.uniuneabaptista.ro, misiunebaptista@gmail.com

Prezentare power point

 Colecta Nationala de Misiune, 2016