Scrisoare a Comitetului executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România adresată tuturor bisericilor baptiste

Stimați frați slujitori, dragi frați și surori în Domnul Isus Hristos,

Îl binecuvântăm pe Domnul şi Mântuitorul nostru pentru purtarea de grijă în toată această perioadă cu noutăţi şi greutăţi. 

Îi suntem mulţumitori Domnului pentru toţi cei care aţi continuat să trăiţi frumos, să împărtăşiţi Evanghelia şi în felul acesta să contribuiţi la extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu. 

Vă mulţumim frumos pentru sacrificiile depuse şi pentru creativitatea demonstrată în organizarea serviciilor de închinare publică. Prin bunătatea Domnului şi ca o consecință a eforturilor voastre, în cele mai multe situaţii, am fost feriţi de rele şi am putut păstra o mărturie bună în societate. 

În urma şedinţei Comitetului executiv din data de 29 iulie 2020, după ce s-a luat în discuție atât mesajul primului ministru al României transmis prin secretarul general al UBCBR, cât și aspectele legate de complexitatea influențelor evoluției coronavirusului asupra vieții și activității bisericilor am decis să vă împărtăşim următoarele: 

– Vă îndemnăm să continuăm să cerem în rugăciune ajutor și intervenție DIVINĂ, precum și înțelepciune, vigilență și responsabilitate în lucrarea de păstorire și cârmuire a bisericilor;

– Vă îndemnăm să respectaţi cu responsabilitate și strictețe măsurile dispuse de către organele competente în gestionarea acestei crize. În acest sens, vă reamintim că prin ordinul comun emis de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Ordinul nr. 1103/95/2020 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 520/17 iunie 2020, au fost stabilite reguli exacte în desfășurarea activității cultelor religioase. (Găsiți Ordinul aici);

– Vă îndemnăm să continuaţi lucrarea de răspândire a Evangheliei. În vremurile acestea toţi semenii noştri au nevoie de pace, încredere, siguranţă şi linişte sufletească. Noi ştim că ele şi mai ales iertarea divină vin doar dintr-o relaţie biblică cu Domnul nostru Isus Hristos.  

– Vă rugăm să ne comunicați cu date exacte și complete acele situații în care serviciile divine ale bisericilor baptiste au fost perturbate în mod abuziv de reprezentanți ai autorităților locale pentru a putea interveni și apăra respectarea libertății religioase și de închinare.

Cu încredere în suveranitatea și dragostea lui Dumnezeu față de copiii Lui, continuăm să mijlocim în rugăciune către TATĂL CERESC pentru sprijin, izbăvire, ocrotire, dar și pentru înțelepciune și responsabilitate în acțiunile întreprinse cu ocazia desfășurării serviciilor și activităților bisericilor creștine baptiste în această perioadă grea.

Cu iubire frățească,

COMITETUL EXECUTIV AL UNIUNII BISERICILOR CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA

București, 29 iulie 2020