Stiri

COMUNICAT

București, 12 noiembrie 2014

Aşadar, să urmărim lucrurile, care duc la pacea şi zidirea noastră

(Epistola către Romani 4:19)

În aceste zile, când cetățenii țării noastre urmează să voteze în turul al doilea al alegerilor pentru Președinția României, credincioșii baptiști sunt îndemnați să se roage pentru țara noastră. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru România și deoarece de binele țării depinde și binele cetățenilor ei, ne rugăm ca Dumnezeu să îi binecuvânteze pe toți cei se află în slujba țării și contribuie la bunăstarea acesteia.

Totodată ne rugăm pentru pacea și liniștea României, rugându-ne ca Dumnezeu să ne ajute să transformăm țara noastră într-o patrie pământească dorită de toți cetățenii ei.

Uniunea Baptistă din România dezaprobă folosirea religiei în campania electorală. Constituția României garantează egalitatea tuturor cetățenilor țării fără deosebire de religie [Art. 4 (2)] și interzice orice formă de învrăjbire religioasă [Art. 29 (4)] precum și incitarea la ură religioasă [Art. 30 (7)].

În calitate de credincioși creștini baptiști considerăm că trebuie să urmăm sfatul Apostolului Pavel: Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii (Epistola către Romani 12:17,18).

Îndemnăm credincioșii baptiști să își îndeplinească îndatoririle și drepturile de cetățeni potrivit modului în care le dictează conștiința pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă în țara noastră.

 

Otniel Ioan Bunaciu
Președinte, Cultul Creștin Baptist din România
Federația Europeană Baptistă

Rezolutia Aliantei Mondiale Baptiste cu privire la coruptie

Consiliul General al Aliantei Mondiale Baptiste, întrunit la Izmir, Turcia între 9-11 Iulie 2014ADMITE că fiecare fiintă umană este creată după chipul si asemânarea lui Dumnezeu si prin urmare are o valoare intrinsecă înaintea lui Dumnezeu si înaintea lumii (Geneza 1:26-27)AFIRMĂ că Dumnezeu cheamă oamenii să facă dreptate, să iubească mila si să umble în smerenie cu Dumnezeu (Mica 6:8).

RECUNOAȘTE că Isus ne-a poruncit să Îl iubim pe Dumnezeu si să îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi însine, acesta fiind un model al practicării dreptătii în zilele noastre (Marcu 12:33).

SUSȚINE transparenta si integritatea în toate aspectele vietii publice asa cum a fost prezentată de Exposed Campaign, o chemare bazată pe credinta că trebuie să stopăm coruptia în materie de guvernare si în de afaceri.

SE ALĂTURĂ fratilor si surorilor din diferite comunităti de credinciosi, inclusiv din Consiliul Mondial al Bisericilor si din Alianta Evanghelică Mondială, SEMNÂND această scrisoare publică adresată liderilor natiunilor din G20 care se vor întâlni în Brisbane, Australia în noiembrie 2014:

 

Noi, liderii comunitătilor de credinciosi, transmitem aceasta scrisoare făcând apel la integritate si transparentă în viata publică.

Suntem parte campaniei MONDIALE reprezentând un miliard de oameni din 170 de natiuni care iau atitudine împotriva lăcomiei, a întelegerilor secrete si a abuzului influentei publice care se întâmplă peste tot si care îi afectează cel mai mult pe cei săraci. În 2010, tările în curs de dezvoltare au pierdut aproximativ 850 miliarde de dolari datorită scurgerilor ilicite si a evaziunii fiscale asociate cu costurile de piată subapreciate. Vietile a 230 de copilasi ar putea fi salvate în fiecare zi dacă problemele legate de coruptie ar fi abordate frontal  si astfel mai multe fonduri ar fi folosite pentru dezvoltare.

În calitate de lideri, ne pocăim de orice practică ce ar putea contribui la coruptie si ne îndreptăm modul de a trăi. Facem apel la guvernele G20 care au influentă în aproape toate multinationalele care activează în întreaga lume să promoveze o transparentă mai mare în ceea ce priveste demersurile lor financiare.

Anterior, liderii financiari ai G20 au avut oportunitatea de a aborda problema mitei si a evaziunii fiscale în companiile multinationale si între oficialii guvernamentali. În noiembrie, liderii guvernelor ar putea sustine aceste măsuri într-o întâlnire istorică din Australia. Rugăciunea noastră este că pe mâsură ce vă veti achita de mandatul G20, politicile pe care le formulati vor restabili corectitudinea si vor preveni lăcomia.

 

Consiliul General al Aliantei Mondiale Baptiste FACE APEL la baptistii din întreaga lume SĂ IA ATITUDINE în ceea ce priveste combaterea coruptiei la orice nivel în efortul de a urma mandatul biblic de a face dreptate, de a iubi mila si de a umbla smeriti cu Dumnezeu;

ÎNCURAJEAZĂ tpate bisericile baptiste, conventiile si uniunile să practice dreptatea, darea de socoteală si transparenta în toate domeniile;

ÎNDEAMNĂ credinciosii baptisti să atragă atentia asupra faptului că faptele de coruptie pot si chiar expun oamenii la o suferintă care nu este necesară.

 


Rezolutia Aliantei Mondiale Baptiste cu privire la situatia din Burma

Consiliul General al Aliantei Mondiale Baptiste întrunit la Izmir, Turcia între 9-11 Iulie 2014,

RECUNOAȘTE pasii semnificativi făcuti de Presedintele Thein Sein din Myanmar si a Guvernului în ultimii ani cu privire la relaxarea restrictiilor si a acceptării unei societăti deschise. Remarcăm în particular eliberarea multor prizonieri politici si acordarea unei libertăti mai mari de actiune societătii civile si mass-media.

EXPRIMĂ preocupări majore cu privire la Legea Convertirii Religioase publicată pe 27 mai 2014 care impune restrictii severe asupra exercitării libertătii religioase, în special asupra dreptului individului de a alege liber o altă credintă decât cea a comunitătii în care s-a născut. Ne temem în mod special de rolul intruziv pe care actul normativ îl oferă oficialilor guvernamentali, inclusiv dreptul de a administra amenzi si de a trimite în închisoare în cazul convertirilor religioase, acest lucru având un impact special asupra minoritătilor religioase din Myanmar, inclusiv asupra comunitătii crestine.

ÎNDEAMNĂ Presedintele Thien Sien si Guvernul să abandoneze această propunere si să adere la principiile libertătii religioase stipulate în Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

ÎNCURAZEAZĂ initiativele de consolidare a păcii care au fost luate si care au redus zecile de ani de lupte si de înstrăinare a oamenilor din Myanmar din casele si din locurile de bastină.

DEPLÂNGE faptul că după trei ani de zile, conflictele militare continuă în statul Kachin si reafirmă rezolutia Aliantei Mondiale Baptiste 11/2013 cu privire la suferinta poporului kachin.

CONDAMNĂ expulzarea kachinilor de către fortele militare pentru exploatarea economică a resurselor naturale din statul Kachin.

DEPLÂNGE volentele suferite de comunitătile musulmane din Myanmar, în special din statul Rakhine unde cei din tribul Rohingyas a trăit de generatii. Mii de musulmani au fost deportati, iar casele si magazinele lor jefuite si incendiate. Sute de oameni au fost ucisi.

REAFIRMĂ dedicarea comunitătii baptiste pentru libertate religioasă pentru toti.

FACE APEL pentru alegeri electorale libere si corecte în noiembrie 2015

 

 


 

 

Rezolutie cu privire la crestinii persecutati

Consiliul General al Aliantei Mondiale Baptiste reunit la Izmir, Turcia între 9-11 Iulie 2014

Condamnă ferm răpirea a peste 200 de tinere în data de 14 aprilie de la Școala Bisericii Crestine după Evanghelie din Chibok, Nigeria de către Boko Haram si înaltă rugăciuni pentru siguranta si eliberarea lor;

Oferă solidaritatea pentru fratii si surorile în Hristos care fac parte din Biserica Crestină după Evanghelie care au suferit această teribilă pierdere;
Recomandă membrilor Aliantei folosirea resurselor de rugăciune puse la dispozitie de Biserica Crestină după Evanghelie din Nigeria ca răspuns la această tragedie pentru a ne uni în rugăciune ca expresie a dragostei mutuale în Hristos;

Face apel la Uniunea Africană să colaboreze cu guvernul nigerian în efortul de eliberare a fetelor;

Reafirmă îngrijorarea pentru atacurile si persecutia împotriva comunitătii crestine minoritare din Africa de Nord si din Orientul MIjlociu asa cum a fost elaborată în rezolutia Aliantei Mondiale Baptiste nr 10 din 2013 – “Criza din Orientul Mijlociu si din Africa de Nord” în lumina acestei răpiri si a condamnării lui MIriam Ibrahim la moarte pentru credinta crestină în Sudan.

Reaminteste de exemplul lui Policarp, Episcop de Smirna (Izmir) din secolul al doilea care, în fata persecutiei, a considerat că încrederea în Hristos este mai valoroasă decât viata însăsi;

Se roagă pentru întărirea prin Duhul Sfânt a crestinilor persecutati pentru credinta lor si nădăjduieste în harul si promisiunile vesnice ale Domnului Isus Hristos;

Reafirmă repulsia fată de violenta în numele religiei si îndeamnă la intensificarea eforturilor tuturor celor implicati pentru pace între oamenii de diferite credinte religioase;

Pledează pentru continuarea lucrării privind libertatea religioasă pentru toate persoanele indiferent de nationalitate, religie sau statut social.

 

 


 

 

Rezolutia Consiliului Aliantei Mondiale Baptiste: Încurajarea uceniciei în Turcia

Consiliul General al Aliantei Mondiale Baptiste reunit la Izmir, Turcia între 9-11 Iulie 2014

RECUNOAȘTE credinciosia uceniciei crestine în natiunea turcă;

RECUNOAȘTE eforturile guvernamentale pentru respect si tolerantă mutuală între diferite grupuri religioase, lucrur care ajută la promovarea păcii si a armoniei interne între toti oamenii;

SE BUCURĂ de pasii făcuti în vederea cresterii libertătii religioase pentru oamenii din toate credintele si anticipează cu optimism că aceste libertăti vor deveni mai mari;

SE BUCURĂ de curajul si credinciosia uceniciei crestinilor turci care lucrează pentru libertatea religioasă;

EXPRIMĂ sprijinul în rugăciune pentru ucenicii crestini din Alianta Bisericilor Baptiste din Turcia si din orice alt grup crestin din această tară, indiferent de vechime;

SE POCĂIEȘTE de orice esec manifestat în privinta slujirii, sprijină si încurajează prin rugăciune ucenicii crestini turci în modalităti mai relevante si mai consistente;

ÎNCURAJEAZĂ ucenicii baptisti din Turcia pe măsură ce îsi iau în serios rolul si scopul în planul răscumpărător al lui Dumnezeu si continuă în mod curajos să Îl urmeze pe Isus si să împărtăseaască mesajul Evangheliei în modalităti culturale relevante.

FACE APEL la credinciosii baptisti din întreaga lume să se roage cu credinciosie pentru fratii lor de ucenicie întru Isus Hristos din Turcia si să îi sprijinie în mod practic după cum îi îndeamnă Domnul astfel încât ei să fie încurajati să continue să îsi trăiască credinta într-un mod în care Îl binecuvântează pe Domnul lor si natiunea din care fac parte;

FACE APEL la toti baptistii să devină implicati mai activ în marea lucrare răscumpărătoare a lui Dumnezeu si să fie mai determinati în descoperirea modurilor de a-L urma pe Isus, modalităti care sunt diferite la nivel local, dar relevante prin cuvânt si faptă. (Matei 5:13-16);

 


 

Precizare cu privire la folosirea numelui Uniunii Baptiste din Romania (Cultul Crestin Baptist) in campania electorala privind alegerile pentru Parlamentul European

Uniunea Baptista din Romania, forul care reprezinta bisericile baptiste din tara noastra, nu este implicata politic, nu are ca obiectiv acordarea sustinerii politice si nu participa la intalniri in cadrul carora sa se discute sustinerea unui candidat. Din acest motiv, niciunul dintre candidatii la alegeri nu poate afirma ca este sustinut de catre Uniunea Baptista din Romania.

Consideram ca fiind lipsita de profesionalism si de etica folosirea numelui Uniunii Baptiste fara a se verifica pozitia oficiala a acesteia. Consideram ca fiind neintemeiata si abuziva exploatarea electorala a participarii credinciosilor baptisti sau a reprezentantilor Uniunii Baptiste din Romania la intalniri civice sau stiintifice care nu au legatura cu campania electorala.
Prof. univ. dr. Otniel Ioan Bunaciu
Presedinte, Uniunea Baptista din Romania

Comunicat cu privire la manifestarile intolerante si antisemite transmise prin intermediul televiziunii publice

 

Uniunea Baptistă din România a luat notă cu surprindere si dezamăgire de manifestările intolerante si anti-Semite transmise prin televiziunea publică într-o emisiune de colinde din 6 decembrie.

Cultelor minoritare le este cunoscută maniera în care televiziunea publică nu reuseste de mai multi ani să prezinte în mod obiectiv identitatea, spiritualitatea si contributia minoritătilor religioase din România. Promovarea unor atitudini cum ar fi: denigrarea si ura fată de alte confesiuni si religii nu poate face parte însă din discursul unei societăti democratice care a îmbrătisat valorile europene ale demnitătii umane si ale libertătii de credintă.

Uniunea Baptista din România respinge orice atitudine rasistă si pe cei care promovează astfel de acte ca expresie acceptabilă a identitătii culturale românesti.

În această perioadă de Advent, în care toti crestinii din lume se pregătesc să sărbătorească nasterea Mântuitorului Isus Hristos ne rugăm ca mesajul îngerilor „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui” să fie si mesajul tuturor românilor crestini.

Otniel Ioan Bunaciu
Presedinte, Uniunea Baptistă din România
Presedinte,  Federatia Europeană Baptistă

 


Press release concerning intolerant and antisemitic remarks broadcasted on the public television

 

The Baptist Union of Romania takes note with surprise and disappointment about the intolerant and anti-Semitic remarks broadcasted on the public television during a Christmas caroling presentation on the 6th of December.

The minority religious groups are aware of the way in which the public television has not been able for a number of years to present in an objective way the identity, spirituality and the contribution of the religious minorities in Romania. However, promoting such attitudes as: denigration and hate towards other denominations and religions cannot be part of the discourse developed by a democratic society which has embraced the European values of human dignity and freedom of faith.

The Baptist Union of Romania rejects any racist attitude and those who promote such acts as an acceptable expression of the Romanian cultural identity.

During this period of Advent, when Christians from all the world prepare to celebrate the birth of the Jesus Christ the Saviour, we pray that the message of the angels “Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men” will also be the message of all the Romanian Christians.

Otniel Ioan Bunaciu
President, Baptist Union of Romania
President, European Baptist Federation

 


 

Comunicat de presa

Cu ocazia serviciului comemorativ organizat la Bucuresti în memoria fostului Presedinte al Africii de Sud, Nelson Mandela, Otniel Ioan Bunaciu – Presedintele Uniunii Baptiste din România si Presedinte al Federatiei Baptiste Europene, a înmânat reprezentantului Ambasadei Africii de Sud următorul mesaj de condoleante
H.E. Mrs. Thenjiwe Ethel MTINTSO
Ambassador, The South African Embassy,
Bucharest, Romania
Dear Mrs. Ambassador,We have learned with sadness of the passing away of former South African President Nelson Rolihlahla Mandela.Nelson Mandela’s engagement in transforming the South African society, in achieving change and reconciliation is a witness of his standing as a statesman a role he lived with humility. His life and achievements continue to remain an inspiration for people all over the world. May we all be inspired and motivated by hearing his call for human dignity and peace.Our prayers are lifted for the family of Nelson Mandela and for the People of South Africa at this time of grieving.Sincerely,Otniel Ioan BunaciuPresident, The Baptist Union of Romania & The European Baptist Federation

 

 


 

ADVENT 2013

Mai jos gasiti caledarul de Advent si temele pentru anul acesta. Fie ca perioada de pregatire pentru nasterea Mantuitorului Isus Hristos sa fie un timp de cercetare si inviorare spirituala. Otniel Ioan Bunaciu

Advent Anul  2013 VT Ps NT Evanghelia
Prima duminica din adventDecembrie 1, 2013
SPERANTA
Isaia 2:1-5 Psalm 122 Romani 13:11-14 Matei 24:36-44
A doua duminica din adventDecembrie 8, 2013
PACE
Isaia 11:1-10 Psalm 72:1-7, 18-19 Romani 15:4-13 Matei 3:1-12
A treia duminica din advent Decembrie 15, 2013
BUCURIE
Isaia 35:1-10 Psalm 146:5-10 sau Luca 1:46b-55 Iacov 5:7-10 Matei 11:2-11
A patra duminica din advent Decembrie 22, 2013
DRAGOSTE
Isaia 7:10-16 Psalm 80:1-7, 17-19 Romani 1:1-7 Matei 1:18-25

 


 

Comunicat cu privire la alegerea presedintelui Federatiei Baptiste Europene

Cu ocazia Consiliului Federatiei Europene Baptiste care a avut loc la Bratislava intre 26-28 Septembrie anul curent, Otniel Ioan Bunaciu a fost ales in functia de Presedinte. Otniel Ioan Bunaciu, este Profesor Universitar in cadrul Universitatii din Bucuresti si in prezent ocupa si functia de Presedinte al Uniunii Baptiste din Romania. Otniel Ioan Bunaciu este al doilea roman care a fost ales in functia de Presedinte al Federatiei Europene Baptiste.

Forul regional al baptistilor europeni a fost fondat in 1949 si reprezinta 52 de uniuni baptiste din Europa, Asia Centrala si Orientul Mijlociu.

La eveniment a participat alaturi de Anthony Peck, Secretarul Federatiei Europene Baptiste si Neville Callam, Secretarul General al Aliantei Mondiale Baptiste, forul mondial de reprezentare al baptistilor.

Urmatorul Consiliu anual al Federatiei Europene Baptiste se va organiza la Bucuresti intre 24-27 septembrie si reprezinta o premiera pentru tara noastra.

Uniunea Baptista a sesizat forurile nationale si internationale privind nominalizarea preferentiala a unui cult religios in noua Constitutie

Uniunea Baptista din Romania a inaintat Curtii Constitutionale, Comisiei de la Venetia si Secretariatului de Stat pentru Culte un material in care isi prezinta pozitia privitor la nominalizarea preferentiala a unui cult in preambului Constitutiei Romaniei.
Uniunea Baptista din Romania solicita gasirea unei formulari pentru recunoasterea in aceasi masura a tuturor cultelor recunoscute prin lege. Cererea Uniunii Baptiste din Romania este facuta pentru a se evita un tratament preferential prin  exprimarea propusa in prezent si implicit tratamentul discriminatoriu fata de celelalte culte recunoscute.
Propunerea inaintata de Uniunea Baptista din Romania pentru recunoasterea rolului pozitiv al cultelor religioase in dezvoltarea Statului roman prevede recunoasterea generica a tuturor cultelor fara nominalizarea unuia dintre acestea.

Comunicat de presă

Cultul Crestin Baptist din România apreciază eforturile depuse de către Comisia Comună a Camerei Deputatilor si a Senatului pentru revizuirea Constitutiei exprimând, totodată, următoarele obiectii fată de propunerea adoptată:

Cultul Crestin Baptist din România solicită ca, potrivit principiilor exprimate în adresa înaintată Comisiei la data de 18 martie 2013 cu privire la art. 48, familia să fie definită ca fiind întemeiată pe căsătoria liber consimtită între bărbat si femeie. Definirea familiei ca fiind întemeiată pe căsătoria liber consimtită între soti anuntă renuntarea în societatea românească la responsabilitatea morală fată de familie, responsabilitate pe care societatea o are împreună cu aceea de a garanta drepturile si libertatea individului.

Cultul Crestin Baptist din România consideră că propunerea ce afirmă că: România recunoaşte rolul istoric al Bisericii Ortodoxe şi al celorlalte culte este discriminatorie fată de celelalte confesiuni crestine, fată de credinta iudaică si fată de restul cultelor recunoscute de lege. Mentionarea în exclusivitate a unuia dintre culte nu contribuie la claritatea exprimării si sugerează o clasificare / ierarhizare a cultelor prin includerea majoritătii într-o categorie inferioară fată de cel privilegiat prin încadrarea exclusivistă.

Credinciosii baptisti din România se roagă ca Dumnezeu să îi călăuzească si să îi sensibilizeze în continuare pe toti cei chemati să îsi aducă contributia la modernizarea Constitutiei si, implicit, a statului român.

Otniel Ioan Bunaciu
Presedinte, Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România


Colecta pentru misiune

Stimati frati si surori în Domnul Isus Hristos,Un Domn, o credintă, un botez. Credinciosii baptisti au ales acest verset biblic ca o afirmare scurtă a identitătii lor. Venirea noastră împreună a mai adăugat si „o misiune” ca temei al unitătii noastre în slujire. Această misiune nu este altceva decât trimiterea noastră de către Domnul Isus Hristos ca să ducem Evanghelia la orice făptură si să fim sare si lumină în lume, continuând, astfel, lucrarea Fiului care a fost trimis de Tatăl.

Ca adunări de credinciosi baptisti am hotărât împreună ca în fiecare an, bisericile din Uniune să sustină misiunea printr-o colectă specială. Lucrarea lui Dumnezeu din Serbia si din Tadjikistan au fost întărite în acest fel. De asemenea, lucrarea din România si din diaspora europeană au fost consolidate prin organizarea de conferinte de misiune si de zidire.

Vă rugăm ca si în anul acesta să faceti din misiunea Uniunii Baptiste o prioritate sustinând cu generozitate colecta de misiune din ziua Cincizecimii. Mai multe informatii si materiale de prezentare le găsiti pe pagina web a UBR, la adresa: https://uniuneabaptista.ro/misiune/colecta-de-misiune/

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în lucrarea Sa. „Nu voi M-ati ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; si v-am rânduit să mergeti si să aduceti rod, si roada voastră să rămână, pentru ca orice veti cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea”. (Ioan 15:16)Otniel Ioan Bunaciu

Presedinte,

Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România


Propunerile Uniunii Baptiste pentru revizuirea Constitutiei

 

Avand in vedere demararea demersurilor de revizuire a Constitutiei, Uniunea Baptista din Romania a transmis, prin reprezentantul sau legal, Dr. Otniel Ioan Bunaciu, catre forurile competente, o serie de propuneri privind elementele care ar trebui incluse, din perspectiva Cultului Baptist, in noua Constitutie.

Printre cele mai reprezentative propuneri semnalăm principiul autonomiei cultelor religioase, dreptul de a participa la ora de religie conform propriei confesiuni si convingeri dar si prevederea conform careia familia familia este o uniune liber consimtita intre un barbat si o femeie.

Citeste integral textul propunerilor venite din partea Uniunii Baptiste: 

 

Cultul Crestin Baptist – Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România, cult legal recunoscut, sustinător al valorilor crestin-democrate si al principiilor precum:

 

-principiul garantării absolute a libertătii religioase;

-principiul separării bisericii de stat;

-principiul autonomiei reale a cultelor;

-principiul egalitătii cultelor între ele, în fata legii si a autoritătilor;

-principiul non-discriminării cultelor sau a credinciosilor apartinând unor culte diferite;

-principiul echidistantei statutului în raporturile cu cultele;

-principiul sprijinului datorat de stat cultelor religioase (art.29 din Constitutia României);

 

Plecând de la premisa că revizuirea Constitutiei are ca obiectiv major întărirea protectiei juridice a setului de valori comune ale societătii românesti si, în special, întărirea protectiei juridice a drepturilor si libertătilor fundamentale, supune spre analiză unele aspecte ce credem că trebuie avute în vedere cu ocazia revizuirii Constitutiei.

Este stiut că drepturile si libertătile religioase ocupă un loc aparte în ansamblul drepturilor fundamentale ale omului, trăsătura lor principală, aceea de a fi parte din însăsi esenta fiintei umane, determinând si nevoia unei atentii deosebite în ceea ce priveste garantarea si respectarea lor.

Drepturile si libertătile religioase care îsi găsesc pe deplin protectia în prevederile cuprinzătoare ale Conventiei Europene a Drepturilor Omului si în practica Curtii Europene si care sunt regăsite în actualul art.29 din Constitutia României, prin revizuirea Constitutiei trebuie să se regăsească, cu garantii în plus, în privinta autonomiei cultelor ca o componentă a libertătii religioase si a celorlalte principii enuntate mai sus.

Plecând de la analiza documentelor si practicilor internationale referitoare la drepturile si libertătile religioase, revizuirea Constitutiei trebuie să surprindă continutul complet al acestor drepturi si libertăti precum:

 

-libertatea de alegere a religiei (cu continutul său, acela al libertătii de a adera la orice credintă religioasă, dreptul fiecărei persoane de a-si mentine religia aleasă, libertatea de a nu adera la nici o religie, libertatea de a adopta o nouă religie);

-libertatea educatiei religioase (care trebuie să cuprindă elementele esentiale precum: dreptul părintilor sau a altor personale legal răspunzătoare de a asigura educatia moral-religioasă conform propriilor convingeri, dreptul de a preda religia sau credinta în locuri adecvate acestui scop, dreptul de formare a preotilor si a profesorilor în acest scop, dreptul cultelor de a deschide seminarii si scoli religioase);

-libertatea de manifestare a religiei.

 

De asemenea, este foarte important ca în Constitutia revizuită (în privinta dreptului la învătătură)  să se cuprindă acele garantii potrivit cărora fiecărui elev să i se asigure dreptul de a participa la ora de religie conform confesiunii proprii.

 

În privinta  prevederilor art.48 al.(1) din actuala Constitutie, prevederi ce reglementează FAMILIA, ca un cult ce promovează valorile crestine credem că, în acord cu valorile Sfintelor Scripturi, această prevedere ar putea avea următoarea formulare: Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimtită între bărbat si femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si îndatorirea părintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor.

Credem că este necesară oglindirea în Constitutia revizuită a libertătilor democratice, a drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului, în asa fel încât să aibă loc o acordare perfectă, în mod total si definitiv, a Constitutiei României, la valorile europene.

 În speranta că punctul nostru de vedere exprimat prin prezentul material va fi analizat si luat în considerare, vă multumim si vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu!

 

PREȘEDINTE,

Otniel Ioan Bunaciu


Reactia Consiliului National de Combatere a Discriminarii la memoriul UBR

In urma memoriului depus de Dr. Otniel Ioan Bunaciu, Presedintele Uniunii Baptiste din Romania in data de 29.11.2012 cu privire la afirmatiile cu caracter discriminatoriu facute de domnul George Becali, Consiliul National pentru combaterea Discriminarii a raspuns in data de 6.02.2013 considerând că

1. fapta constituie discriminare in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 coroborate cu art. 15 din OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile ulterioare
2. Potrivit art. 26 alin. 1 din OG 137/2000 se sanctioneaza reclamatul cu amenda in suma de 8000 lei
Hotararea Consiliului se va comunica atat partilor cat si Primariei Sect. 1 in vederea recuperarii amenzii contraventionale.


Romania – Ucraina: Zi comuna de rugaciune

C U L T U L  C R E Ş T I N  B A P T I S T

UNIUNEA BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE din ROMÂNIA

Către,

Toate Bisericile Crestine Baptiste din România si Diaspora

Stimati frati în Domnul nostru Isus Hristos,

În urma întâlnirii bilaterale a presedintilor uniunilor bisericilor baptiste din România si Ucraina, în data de 28 Decembrie 2012, găzduită de Biserica Speranta din Arad, s-a propus organizarea unei zile comune de rugăciune pentru bisericile baptiste din aceste doua tări.

De aceea, vă invităm în ziua de 24 Februarie  2013 la o Zi comună de rugăciunea a Uniunilor Baptiste din România si Ucraina.

Subiectele de rugăciune ale Uniunii Baptiste din Ucraina pentru anul de misiune 2013
Ne rugăm pentru:

 • Organizarea a 25 de întâlniri regionale cu scopul rededicării bisericilor locale în misiune;
 • Conferinta natională din zilele de 29-31 August, unde dorim ca Dumnezeu să motiveze credinciosii la lucrarea de misiune natională si internatională;
 • Organizarea unor proiecte de misiune începând cu luna Iulie până în luna Noiembrie 2013, prin echipe ce vor călători în alte tări în scop misionar ( Asia Centrală, Rusia si în vestul Europei);
 • Pregătirea de noi slujitori în bisericile locale;
 • Dezvoltarea lucrării cu tineretul;

Subiectele de rugăciune ale Uniunii Baptiste din România
Ne rugăm pentru:

 • Entuziasm pentru prezentarea adevărului crestin cât mai multor români;
 • Viziune clară pentru crestere a celor aproximativ 1900 de biserici baptiste din România;
 • O motivatie proaspătă pentru slujire, în rândul celor aproximativ 50 de biserici baptiste din Europa de vest;
 • Dorintă aprinsă pentru trimiterea si sustinerea de misionari români în tările din jurul României si până la marginile pământului;

Subiecte comune de rugăciune pentru ambele uniuni:

 • Vizita delegatilor Uniunii Bisericilor Baptiste din Ucraina la sedinta consiliului Uniunii Baptiste din România, cât si la conferinta natională a păstorilor din România, ce vor avea loc în luna Martie 2013;
 • Vizita delegatilor Uniunii Bisericilor Baptiste din România la diverse evenimente organizate în Ucraina, în lunile: Martie, August si Noiembrie 2013;

Vă rugăm să ne anuntati dacă ati decis să participati la acest proiect de rugăciune pentru Uniunea Baptistă din Ucraina si Uniunea Baptistă din România. Vă multumim.

Presedinte,
Otniel Bunaciu

 


Iubiţi fraţi în Domnul Isus Hristos,

Fie ca sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt să ne aducă o experimentare proaspătă si profundă a puterii lucrării lui Dumnezeu în viata bisericilor noastre. După cum stiti, sunt deja patru ani de când Consiliul Uniunii a decis organizarea unei colecte de misiune cu ocazia acestei sărbători care să sprijine lucrarea misionară a Uniunii.

Lăudăm pe Dumnezeu pentru activitatea Departamentului de Misiune care, de-a lungul anilor, a dezvoltat lucrarea de slujire misionară si suntem martori ai unor realizări care reprezintă efortul colectiv al bisericilor din Uniune. Prin resursele acestui departament bisericile din România participă la sustinerea unei familii de misionari în Asia Centrală, organizează Conferinta bisericilor baptiste române din diaspora, încurajează si facilitează misiunea în tările limitrofe, coordonează conferinte regionale si intermediază sustinerea reciprocă a bisericilor din Uniune.

Anul acesta ne rugăm ca Dumnezeu să inspire si să binecuvânteze bisericile din Uniunea noastră pentru o implicare si mai mare în misiune. Astfel vă rugăm să sustineti în rugăciune programele de misiune ale Uniunii, să participati cu generozitate la colecta de misiune si să încurajati voluntariatul membrilor bisericilor în activităti misionare. Pentru a prezenta bisericii viziunea si activitatea Departamentului de misiune, atasez acestui mesaj un material din partea fratelui Alex Vlasin, Coordonatorul Departamentului de misiune. O prezentare în PowerPoint poate fi găsită pe site-ul Uniunii.

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze în mod permanent bisericile din Uniune cu prezenta si călăuzirea Duhului Sfânt pentru ca tot ceea ce facem să fie spre lărgirea Împărătiei Sale.

Otniel Ioan Bunaciu 

Preşedinte Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România


>

“Dati, dar, cezarului ce este al cezarului, si lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”

Evanghelia după Matei 22:21

Comunicat al Presedintelui Uniunii Baptiste din România cu privire la alegerile din tara noastră

 

Iubiti frati si surori, membri ai bisericilor baptiste din România,

Primiti salutul conducerii Uniunii Bisericilor Baptiste din Romania în numele Domnului nostru Isus Hristos cel înviat. Mântuitorul nostru ne cheamă sa fim “sarea pământului” si să dăm astfel “gust” comunitătilor în care trăim. El ne cheamă să fim “lumina lumii” pentru ca să luminăm înaintea oamenilor si acestia să nu mai umble în întuneric (Evanghelia după Matei 5:13-16).

Având în vedere că se apropie perioada alegerilor locale este datoria noastră să ne rugăm ca Dumnezeu să împlinească voia Sa în tara noastră si în această privintă. În calitate de cetăteni ai României suntem chemati să ne exercităm cu responsabilitate datoriile fată de societatea în care ne-a asezat Dumnezeu. De aceea fiecare credincios este îndemnat să participe la alegeri asa cum îl îndeamnă constiinta. Deoarece suntem ucenici ai Mântuitorului cerem călăuzirea lui Dumnezeu si în această dimensiune a vietii sociale prin: cercetarea ideilor si a faptelor celor care doresc să fie cârmuitori, prin cercetarea Scripturii si a poruncilor Domnului Isus Hristos si aducând înaintea lui Dumnezeu în rugăciune nevoile din tara noastră.

Bisericile baptiste sunt locul unde credinciosii se adună să se închine si să se roage lui Dumnezeu. Ele nu se pot transforma în locuri unde se desfăsoară activităti electorale. 

Amvoanele bisericilor baptiste sunt locul de unde se proclamă Cuvântul lui Dumnezeu si valorile Împărătiei sale. Ele nu pot fi folosite ca platforme pentru promovarea ideilor partidelor politice. 

În cadrul programelor divine ale bisericilor baptiste se desfăsoară activităti de învătare a Scripturii, de încurajare celor credinciosi si de proclamare a Evangheliei mântuirii pentru toti cei care vor să vină la Dumnezeu cu pocăintă si credintă. Ele nu pot fi tranformate în întâlniri de promovare a unor personalităti politice, aflate în campanie electorală.

Biserica este trupul lui Hristos, El este capul bisericii si singurul conducător al acesteia. De aceea, cei credinciosi sunt chemati să înteleagă că Dumnezeu în „nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitorEl I-a pus totul sub picioare si L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineste totul în toti (Epistola către Efeseni 1:19-23)”.

Fie ca “întelepciunea si priceperea duhovnicească” pentru care se roagă apostolul Pavel în Epistola către Coloseni 1:9 să fie o călăuză atât pentru păstori dar si pentru membrii bisericilor în asa fel ca mărturia bisericilor baptiste din România să fie una vie, curată si sfântă pentru ca răspândirea Evangheliei să fie întărită. “Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus (Epistola către Filipeni 4:7)”.

 

Otniel Ioan Bunaciu

Presedinte, Uniunea Bisericilor Baptiste din România

Mesajul Presedintelui Uniunii Baptiste din România cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului Isus Hristos

 

“Pentru ce căutati între cei morti pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat.”

Evanghelia după Luca 24:5,6

 

Sărbătoarea Învierii Mântuitorului Isus Hristos aduce din nou speranta în vietile si sufletele celor care îl urmează în credintă pe Domnul cel Înviat. Într-o perioadă marcată de continuarea efectelor pe care criza mondială le-a avut asupra tării noastre suntem chemati să nu uităm că Dumnezeu este cel care ne dă sperantă si care ne cheamă să transformăm lumea, trăind potrivit învătăturilor Scripturii.

În calitate de credinciosi pentru care Sfânta Scriptură este unicul ghid pentru viată, dorim ca valorile pe care le găsim în aceasta să fie trăite si promovate în societatea din care facem parte si la care contribuim. De aceea suntem chemati în această perioadă să ne rugăm lui Dumnezeu si să ne implicăm în viata tării noastre, în care să fim o prezentă dătătoare de sens si sperantă.

Ne rugăm ca poporul român să se apropie mai mult de Dumnezeu prin credintă care să fie demostrată într-o viată trăită ca ucenici ai Mântuirolului Isus Hristos.

Ne rugăm pentru un climat de libertate de credintă în toate tările din lume. În mod deosebit ne gândim la credinciosii crestini din tări unde libertatea de credintă este îngrădită sau interzisă. Ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze inimile conducătorilor acelor popoare pentru a vedea că libertatea de credintă nu reprezintă o amenintare, ci o îmbogătire a societătii. Apelăm la politicienii din tara noastră si din Uniunea Europeană, din care facem parte, să se implice în eforturi care să ducă la câstigarea libertătii de constiintă si credintă în acele tări.

Ne rugăm pentru cei afectati de sărăcie. Chemăm credinciosii si institutiile statului să se implice în ameliorarea situatiei acestora si în promovarea de măsuri si politici în beneficiul celor în nevoie. Recunoastem cu regret efectele negative ale sărăciei asupra familiei, a copiilor, a celor în vârstă, a celor care au nevoi speciale, dar si a asupra societătii din tara noastră în general, încercată prin emigratia masivă generată de această situatie în ultimii ani.

Ne rugăm pentru întărirea familiilor din tara noastră. Într-o perioadă de degradare a valorilor care stau la baza familiei suntem chemati să ne implicăm în promovarea de învătătură, în consiliere si în initierea de legi care să încurajeze familia, să protejeze copiii si dreptul la viată al celor nenăscuti.

Ne rugăm pentru toti cei care sunt afectati de traficul de persoane. Luptăm pentru împiedicarea oricăror activităti care au consecinte dramatice asupra celor care cad victime. Chemăm credinciosii să se implice în informarea celor care sunt în pericol si în ajutorarea victimelor care au căzut pradă acestor activităti.

Ne rugăm pentru alegerile care vor avea loc în acest an în tara noastră. Îi îndemnăm pe cei care candidează  să nu uite că valorile crestine, asa cum sunt acestea expuse în Sfânta Scriptură, pot deveni o temelie pentru o societate armonioasa, lipsită de coruptie si prosperă.

Fie ca bucuria Învierii să umple inimile si casele tuturor celor care cheamă ca Domn pe Isus Hristos cel viu.

“Dacă deci ati înviat împreună cu Hristos, să umblati după lucrurile de sus, unde Hristos sade la dreapta lui Dumnezeu.”

Epistola către Coloseni 3:1

 

Hristos a înviat!

Otniel Ioan Bunaciu

Presedinte

Uniunea Baptistă din România

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.