COMUNICAT: Către bisericile creștine baptiste din România

Având în vedere situaţia naţională și internațională determinată de realitatea extinderii îmbolnăvirilor prin Coronavirusul COVID-19 şi după analiza măsurilor și deciziilor oficiale luate de către organele abilitate ale Statului, Comitetul Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România – forul național de reprezentare al Cultului Creștin Baptist din România –, transmite pe această cale bisericilor baptiste salutări în numele Domnului Isus precum și recomandări și sfaturi frățești, rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute:

• Să mărturisim Evanghelia. Cea mai mare nevoie a oamenilor în aceste zile rămâne nevoia cunoaşterii Domnului Isus Hristos;

• Să contribuim la un climat de linişte şi încredere. Să ne comportăm în aşa fel încât să nu creăm panică. Să nu acţionăm ca şi cum Dumnezeu nu ar exista, nu ar mai fi în control sau nu ar mai fi iubitor de oameni şi atotputernic. Indiferent ce se întâmplă în lume şi în jur, Domnul nostru are toate situaţiile sub control. Şi în cazul de faţă, adevărul biblic rămâne valabil. „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28) „O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia” (Psalmi 91:7);

• Să slujim pe semenii noștri aflați în nevoie. Situația dificilă în care ne aflăm ca națiune ne oferă oportunitatea de a ne implica și în slujirea semenilor noștri, cu precădere a celor bătrâni, neputincioși, a oamenilor copleșiti de frică, îngrijorări, îndoieli sau chiar de necredință. Este o ocazie de a împlini și cuvântul din Galateni cap 6:10 „așadar cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință”;

Totodată le recomandăm tuturor credincioşilor să respecte cât mai fidel recomandările de igienă fizică şi de conduită publică oferite de organele abilitate ale Statului. Fără să renunţăm la închinarea vitală în aceste vremuri tulburi, trebuie să punem în aplicare măsurile necesare pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiilor cu Coronavirusul COVID-19.

Fiecare credincios să decidă în mod matur şi responsabil unde şi cu cine se închină în perioada următoare.

Fiecare biserică locală, în funcție de context, dar și de prevederile legale, să decidă locul, timpul și modul în care își va desfășura serviciile de închinare publică, respectând normele cu privire la întâlnirile publice, potrivit comunicatelor Departamentului pentru Situații de Urgență.

Să continuăm să ne încredem în Dumnezeu şi să ne rugăm cu credinţă pentru protecţia fraților noștri și a tuturor semenilor noștri. Domnul este atotputernic, iubitor şi poate interveni oricând, oriunde şi pentru oricine, în mod miraculos.

În concluzie, deoarece întâlnirile publice sunt limitate în această perioadă, familiile noastre pot fi locul prielnic pentru închinare și părtășie. Vă încurajăm să petreceți timp de calitate, citind, cântând, rugându-vă și împărtășind unii cu alții lucruri ziditoare, făcând astfel din casele noastre un loc mai aproape de cer.

Dumnezeu să binecuvânteze toate bisericile baptiste din România și întreaga națiune!


Comitetul Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România