Scrisoarea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România către păstori și credincioși în legătură cu reluarea serviciilor de închinare în lăcașele de cult ale bisericilor

Stimați colegi în slujire,

Dragi frați și surori în Domnul nostru Isus Hristos,

Bazați pe promisiunile și pe credincioșia Domnului nostru, sperăm că sunteți bine, sănătoși în credință și în trup. Nădăjduind că ne apropiem de finalul stării speciale prin care am trecut, vă mulțumim frumos pentru trăirea demnă de numele pe care îl purtăm, pentru statornicie în credință și pentru implicarea în răspândirea Evangheliei salvatoare. Vă mulțumim că în perioada aceasta dificilă ați încercat să faceți tot ce a ținut de voi, atât pentru întărirea relațiilor frățești, cât și pentru îmbunătățirea mărturiei în fața semenilor. Cu speranța că suntem la începutul unei noi etape în viața personală, de familie și de biserică, vă rugăm frumos:

1. Învățați din trecut. Faceți o evaluare a perioadei de pandemie. Încercați să vedeți cât mai realist ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine. Vedeți dacă unele aspecte mai puțin plăcute s-au schimbat sau au rămas la fel, dacă timpul liber a fost folosit mai înțelept sau nu. Dumnezeu a vrut să ne învețe ceva pe fiecare. Sperăm ca mesajul să nu fi trecut pe lângă noi. Unde am greșit să ne pocăim și să ne cerem iertare.

2. Investiți mai mult în mărturisire. Mandatul nostru este clar. Domnul Isus dorește și ne poruncește să ne implicăm în mărturisirea Evangheliei. Duhul Sfânt a venit să ne dea putere și călăuzire. Să nu ne izolăm pe niciun motiv și în niciun loc. Să nu revenim la alergarea nebunească după cele trecătoare, neglijând sufletul, familia, biserica și mandatul divin. Credincioși mesajului divin, cu înțelepciune de sus, să căutăm cât mai multe modalități de prezentare a Evangheliei. Ea are putere transformatoare, iar cei de lângă noi au nevoie de transformarea divină. Semănați cu credință că Domnul va lucra și că va veni și timpul secerișului.

3. Îmbunătățiți-vă mărturia. Continuați să trăiți în așa fel ca viața voastră să fie o ilustrare a puterii transformatoare a Domnului. Continuați să respectați regulile divine pentru trăirea privată și publică. Aplicați înțelept și responsabili regulile sociale pentru închinarea publică. Așa cum știți, ultimele reglementări cer ca la serviciile din aer liber să păstrăm distanța de 1,5 m între familii, iar la slujbele din interior distanța între familiile care locuiesc în aceeași casă să fie de 2 m.

4. Înflăcărați rugăciunea. Noi știm din Biblie Cui ne rugăm, ce trebuie să ne rugăm și că nu ne rugăm fără rost. Continuăm să ne rugăm fierbinte pentru copiii noștri, pentru viitorul lor. Ne rugăm pentru autorități ca să avem pace, libertate și legi bune. Cerem Domnului să conducă lucrurile în așa fel ca să vedem cât mai repede o trezire în bisericile noastre și o sete reală după Dumnezeu în națiunea noastră.

5. Întăriți comunicarea. Dacă sunt aspecte pe care trebuia să le facem și nu le-am făcut, spuneți-ne. Și noi putem învăța și putem îmbunătăți. Dacă sunt aspecte în care vă gândiți că putem ajuta, nu ezitați să contactați Comunitatea teritorială și apoi Uniunea. În dependență de Domnul, în ascultare de Cuvânt, călăuziți de Duhul Sfânt vom încerca să facem tot ce putem pentru a vă ajuta în împlinirea misiunii încredințate.

Nu știm ce va aduce viitorul, dar Îl cunoaștem pe Cel care controlează viitorul. Împreună cu El să folosim fiecare zi și fiecare ocazie pentru binele Împărăției și pentru gloria Împăratului. Cine parcurge vremelnicia lucrând pentru Salvatorul, va petrece veșnicia sărbătorind cu Stăpânul.

Cu această ocazie vă informăm și asupra faptului că în privința măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, au fost luate măsuri și în privința activității bisericilor, aceasta ca urmare a adoptării unor noi norme juridice, a HG.nr.476/2020 „privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19“ (HG nr.476/2020 a fost publicată în M.Of. al României Partea I nr.515/16/06/2020, iar în ANEXA 3, art.1 pct. 8 se prevede: „Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. Actul normativ poate fi accesat aici).

Pentru punerea în aplicare a HG nr.476/2020 au fost adoptate masuri inclusiv prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, avizat de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru culte, respectiv Ordinul nr. 1103/95/2020 pentru aprobarearegulilor privind accesul în lăcășele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase. Ordinul nr.1103/95/2020 a fost publicat în M.Of. al României Partea I nr.520/17 .06.2020. În continuare suntem chemați la precauțiune și responsabilitate în respectarea normelor instituite de către organele abilitate în scopul prevenirii răspândirii/ contaminării cu virusul SARS–Covid-19.

Găsiți aici Ordinul nr/1103/95/2020 emis de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, cu rugămintea asigurării respectării, cu ocazia desfășurării serviciilor divine și a activității bisericilor, a tuturor măsurilor dispuse prin normele juridice emise de către organele abilitate.

Dorim ca DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE !
DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE ROMÂNIA!

Președinte, Viorel Iuga

Secretar general, Ioan Ardelean

Documentul are nr. 273 din 18.06.2020