Recomandare cu privire la Cina Domnului în perioada pandemiei coronavirusului COVID-19

Măsurile impuse de autorități cu scopul de a limita răspândirea virusului COVID 19 au afectat mersul obișnuit nu doar al vieții personale, în familie, la școală, la locul de muncă, ci și al vieții bisericilor noastre. În mod special, suspendarea desfășurării serviciilor divine în clădirea bisericilor sau în spații deschise confruntă bisericile cu necesitatea de a identifica acele mijloace și metode care să facă posibilă închinarea înaintea lui Dumnezeu și slujirea pastorală, cu respectarea aspectelor specifice credinței și practicilor biblice ale Cultului Creștin Baptist din România.

Dacă în privința legăturii frățești și a transmiterii mesajelor din Cuvânt am putut apela la ajutorul tehnologiei (telefon, internet), suntem întrebați dacă nu se poate face același lucru și cu privire la Cina Domnului. Mai precis, nu s-ar putea oficia Cina Domnului cu ajutorul telefonului sau internetului?  Răspunsul la această întrebare necesită o înțelegere corectă a doctrinei biblice despre Cina Domnului.

Doctrina baptistă despre Cina Domnului

Mai întâi este important să știm ce NU este  Cina Domnului.  Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din Romania precizează că Cina Domnului nu este un act care conferă iertare de păcate:

Cina Domnului nu are calitatea de a ierta păcatele. Ea are doar menirea de a ne aminti că pentru iertarea păcatelor noastre a trebuit ca trupul Lui [al Domnului Isus] să fie frânt și sângele Său să fie vărsat.” (Mărturisirea de credință a Cultului Creștin Baptist din România, secțiunea Simbolurile Noului Testament, cap.2 Cina Domnului)

De asemenea Mărturisirea de credință precizează că Botezul și Cina Domnului NU sunt taine sau sacramente. Elementele Cinei Domnului – pâinea și rodul viței – nu se transformă în actul Cinei Domnului în trupul real și sângele real al Domnului Isus și nu au în ele însele puteri supranaturale. Alte culte cred că, în actul Cinei Domnului, pâinea și vinul devin în mod real trupul și sângele Domnului printr-un miracol denumit după caz transsubstanțiere sau consubstanțiere. Aceste culte consideră că Cina Domnului este o taină sau un sacrament care conferă har de iertare „spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”. Mai mult, aceste culte afirmă că în Taina Sfintei Împărtășanii se săvârșește „o jertfă reală… Același Hristos S-a jertfit pe cruce și se jertfește în Sfânta Euharistie”.  Neparticiparea la această taină sau sacrament îl văduvește pe credincios de harul supranatural prezent în pâinea și vinul transformate în mod real în trupul și sângele Domnului. De aceea, în practica acestor culte se pune mare accent pe administrarea acestei taine înainte de moarte.   

Pe baza învățăturilor Sfintei Scripturii, din Evanghelii și din 1 Corinteni 11, noi credem și mărturisim că Cina Domnului este COMEMORAREA jertfei unice a Domnului Isus, care este prezent acum în Biserică prin Duhul Sfânt, PROCLAMAREA mântuirii prin credință în această jertfă desăvârșită și unică și ANTICIPAREA  revenirii Lui în glorie.  Pâinea și vinul reprezintă – simbolizează – trupul frânt și sângele vărsat al Domnului în jertfa de la Calvar pentru iertarea păcatelor noastre. Acest lucru l-a afirmat Domnul Isus în seara când, în contextul mesei pascale care celebra eliberarea din robia egipteană, a instituit Cina Domnului ca semn al Noului Legământ. 

Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; și după ce a binecuvântat a frânt-o și a dat ucenicilor Săi zicând „Luați, mâncați; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: ”Beți toți din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor” (Matei 26:26–28).

În momentul în care a instituit Cina Domnului sau Cina Noului Legământ, Domnul Isus era în viață în mijlocul ucenicilor. Moartea Lui pe cruce avea să se întâmple în ziua următoare. Prin instituirea Cinei Domnului, El le-a  arătat ucenicilor în mod simbolic ceea ce avea să se întâmple – jertfa Lui în locul nostru. Faptul că pâinea și vinul au o funcție simbolică este adeverit și de apostolul Pavel: „Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El” (1. Cor. 11:26).  Domnul Isus a vorbit în mod simbolic și cu alte ocazii. De exemplu, când a afirmat despre Sine că este „ușa oilor”, sau „Eu sunt vița, iar voi mlădițele”, ucenicii nu au înțeles că El ar fi devenit o ușă de lemn sau o viță de vie cu structură lemnoasă, ci spusele Lui exprimă în mod simbolic faptul că, din punct de vedere spiritual, El este ușa spre viața veșnică și că El este sursa vieții spirituale pentru cei credincioși. 

Cum celebrăm Cina Domnului?

În 1 Corinteni 11:17-34, apostolul Pavel clarifică modul în care se celebrează Cina Domnului în Biserica noutestamentară.

În primul rând, stabilește faptul că Cina Domnului se celebrează atunci când biserica este adunată în același loc: „Când vă adunați dar în același loc” (v. 20). Această rânduială este menționată și în Fapte 20:7 „În ziua întâi a săptămânii eram adunați laolaltă ca să frângem pâinea.”

În al doilea rând, Cina Domnului NU este o masă pe care o servește fiecare acasă, în mod individual, ci o celebrare a întregii Biserici. „Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo?” (v.22). „Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă-i este foame cuiva să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă” (v.33–34).

În al treilea rând, Cina Domnului trebuie celebrată în solemnitatea rânduielii conferite de Domnul Isus. „Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat” (v.23). Cina Domnului nu poate fi celebrată după tot felul de inovații după placul oamenilor. În sensul acesta, Statutul Cultului Creștin Baptist din România consfințește faptul că „Cina Domnului exprimă atât unirea credinciosului cu Isus Hristos, cât și unitatea bisericii ca trup al lui Hristos prin Duhul Sfânt” (Statutul de organizare și funcționare al Cultului Creștin Baptist din România, Preambul, V). De asemenea, Statutul precizează care sunt actele de cult și cine le poate oficia: sunt considerate actele de cult: botezul, administrarea Cinei Domnului în cadrul serviciului divin public, ordinarea slujitorilor duhovnicești, binecuvântarea copiilor, cununia religioasă și înmormântarea” (art.20, alin.2), Apoi „prin actul ordinării, slujitorul duhovnicesc are autorizarea necesară exercitării actelor de cult la nivelul tuturor bisericilor” (art.22, alin.3). Conceptul biblic al preoției credincioșilor nu înseamnă că fiecare credincios ar putea oficia acte de cult, fie ele chiar în situații limită. În lumina Scripturilor, Biserica sub călăuzirea Duhului Sfânt pune de-o parte, pentru slujire, pe acei credincioși care îndeplinesc standardele spirituale și morale cerute de Sfânta Scriptură (1 Timotei 3 și Tit 1).

În al patrulea rând, Cina Domnului trebuie celebrată în cercetare duhovnicească și pocăință. „Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta” (v.30).

În final, Cina Domnului se celebrează cu rugăciune pentru binecuvântarea pâinii și a paharului în prezența credincioșilor care participă împreună la acest eveniment. „Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după cea mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis «Luați, mâncați; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea». Tot astfel, după cină a luat paharul și a zis: «Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea ridicate ori veți bea din el»” (v.23–24). Trebuie observată participarea împreună la Cina Domnului – a ucenicilor în camera de sus și a credincioșilor în biserică – și din verbele și substantivele la plural, nu la singular: „când vă adunați, luați, mâncați, să faceți”. Doar cercetarea și pocăința sunt la singular: ”fiecare să se cerceteze pe sine însuși”.

Ce să facem în situația crizei pandemice?

Întâi de toate, să nu ne abatem de la învățătura și rânduiala biblică. Crizele de un fel sau altul pot schimba împrejurările, nu Scriptura. Inovații de genul „Cina Domnului pe internet sau pe telefon” ar modifica învățătura Domnului și practica apostolică. 

 • Unitatea Bisericii în părtășia de la masa Domnului ar fi compromisă. Pastorul singur acasă ar transmite binecuvântarea prin telefon sau internet și fiecare credincios singur ar pune mâna pe pâine și pahar ca să recepteze binecuvântarea;
 • Pastorul ar deveni un personaj eretic care își asumă puteri supranaturale de a transmite harul binecuvântării prin telefon sau internet și de a legitima împărtășirea fiecăruia cu pâinea și cu vinul lui. În lume sunt asemenea șarlatani care pretind că transmit puteri vindecătoare prin telefon, internet, obiecte etc. în schimbul unor donații, sau dacă beneficiarii pun mâna în zona dureroasă a corpului sau pe ecranul televizorului, computerului etc.,  
 • Solemnitatea celebrării Cinei Domnului ar fi înlocuită cu situații ridicole. Imaginați-vă situația unei femei credincioase cu un soț bețiv și batjocoritor în momentul în care o vede luând sticla lui cu vin ca să bea la Cina Domnului. 

Apoi, este bine să așteptăm în rugăciune și evlavie vremea când Dumnezeu va deschide ușa pentru a ne aduna laolaltă. Mântuirea noastră este asigurată prin credința în jertfa Domnului Isus în locul nostru. În această perioadă avem oportunitatea de a studia Cuvântul, de a stărui în rugăciune și de a depune o mărturie creștină frumoasă pentru cei din casele noastre. 


Paul Negruț, vicepreședinte pentru educație biblică al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România

Comitetul executiv al Uniunii Baptiste din România transmite familiei Candrianu, bisericii și celor apropiați un mesaj de încurajare și de iubire creștină

Preaiubită familie Candrianu, dragi frați și surori în Hristos,

Din partea Comitetului Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România dorim să vă transmitem un mesaj de dragoste în Hristos, de durere a despărțirii de fratele și colegul nostru de slujire și de mângâiere în speranța revederii.

În dragoste, vă asigurăm de rugăciunile și de sprijinul nostru, nu doar azi, ci și în timpul de îngăduit de Dumnezeu să continuăm lucrarea de slujire.

În durere, suntem conștienți că, începând de astăzi, marea familie baptistă din România și din Diaspora nu îl va mai avea pe fratele Viorel la evanghelizări, la botezuri, la căsătorii sau înmormântări. Ne va lipsi prezența și mesajul unui neobosit lucrător, neînfricat luptător pentru cauza Evangheliei și binecuvântat slujitor al Cuvântului.

În speranța revederii, ne rugăm ca Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, să mângâie familia și biserica greu încercate.

COMUNICAT: Către bisericile creștine baptiste din România

Având în vedere situaţia naţională și internațională determinată de realitatea extinderii îmbolnăvirilor prin Coronavirusul COVID-19 şi după analiza măsurilor și deciziilor oficiale luate de către organele abilitate ale Statului, Comitetul Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România – forul național de reprezentare al Cultului Creștin Baptist din România –, transmite pe această cale bisericilor baptiste salutări în numele Domnului Isus precum și recomandări și sfaturi frățești, rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute:

• Să mărturisim Evanghelia. Cea mai mare nevoie a oamenilor în aceste zile rămâne nevoia cunoaşterii Domnului Isus Hristos;

• Să contribuim la un climat de linişte şi încredere. Să ne comportăm în aşa fel încât să nu creăm panică. Să nu acţionăm ca şi cum Dumnezeu nu ar exista, nu ar mai fi în control sau nu ar mai fi iubitor de oameni şi atotputernic. Indiferent ce se întâmplă în lume şi în jur, Domnul nostru are toate situaţiile sub control. Şi în cazul de faţă, adevărul biblic rămâne valabil. „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28) „O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia” (Psalmi 91:7);

• Să slujim pe semenii noștri aflați în nevoie. Situația dificilă în care ne aflăm ca națiune ne oferă oportunitatea de a ne implica și în slujirea semenilor noștri, cu precădere a celor bătrâni, neputincioși, a oamenilor copleșiti de frică, îngrijorări, îndoieli sau chiar de necredință. Este o ocazie de a împlini și cuvântul din Galateni cap 6:10 „așadar cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință”;

Totodată le recomandăm tuturor credincioşilor să respecte cât mai fidel recomandările de igienă fizică şi de conduită publică oferite de organele abilitate ale Statului. Fără să renunţăm la închinarea vitală în aceste vremuri tulburi, trebuie să punem în aplicare măsurile necesare pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiilor cu Coronavirusul COVID-19.

Fiecare credincios să decidă în mod matur şi responsabil unde şi cu cine se închină în perioada următoare.

Fiecare biserică locală, în funcție de context, dar și de prevederile legale, să decidă locul, timpul și modul în care își va desfășura serviciile de închinare publică, respectând normele cu privire la întâlnirile publice, potrivit comunicatelor Departamentului pentru Situații de Urgență.

Să continuăm să ne încredem în Dumnezeu şi să ne rugăm cu credinţă pentru protecţia fraților noștri și a tuturor semenilor noștri. Domnul este atotputernic, iubitor şi poate interveni oricând, oriunde şi pentru oricine, în mod miraculos.

În concluzie, deoarece întâlnirile publice sunt limitate în această perioadă, familiile noastre pot fi locul prielnic pentru închinare și părtășie. Vă încurajăm să petreceți timp de calitate, citind, cântând, rugându-vă și împărtășind unii cu alții lucruri ziditoare, făcând astfel din casele noastre un loc mai aproape de cer.

Dumnezeu să binecuvânteze toate bisericile baptiste din România și întreaga națiune!


Comitetul Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România


COMUNICAT: Conferința Națională planificată pentru 20-21 martie la Suceava SE AMÂNĂ.

Comunicat al conducerii UNIUNII BISERICILOR CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA cu privire la CONFERINȚA NAȚIONALĂ planificată pentru data de 20-21 martie, la Suceava

Având în vedere situaţia internaţională şi naţională determinată de realitatea şi posibilitatea infectării cu coronavirusul COVID-19, după analiza ultimelor decizii oficiale şi după consultarea cu factorii de decizie din interiorul Cultului, conducerea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România AMÂNĂ Conferinţa Naţională, planificată pentru 20-21 martie 2020, pentru o dată care va fi comunicată ulterior.

Continuăm să ne încredem în Dumnezeu, să respectăm toate regulile sugerate de specialiştii în domeniu şi să cerem îndurare divină pentru România şi cetăţenii ei, indiferent unde s-ar afla.


Conducerea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România 

Conferința Națională a Uniunii Baptiste va avea loc la Suceava, în zilele de 20 și 21 martie 2020

Sub semnăturile președintelui, Viorel Iuga, și secretarului general, Ioan Ardelean, Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România anunță convocarea delegaților bisericilor la Conferința Națională a Cultului care va avea loc la Suceava, în zilele de 20 și 21 martie. Vă prezentăm în continuare detaliile acestei convocări și programul Conferinței.

 


„… ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriş.”
Ioan 4:35

Iubiţi fraţi în Domnul Isus Hristos,

Harul, pacea şi binecuvântările Domnului să vă fie înnoite şi înmulţite zilnic! 

Prin bunătatea Domnului am ajuns iarăşi în perioada când delegaţii bisericilor creştine baptiste din România sunt convocaţi pentru Conferinţa Naţională anuală. La acest început de primăvară, întâlnirea va avea în vedere un timp de rugăciune, studierea Cuvântului, părtăşie, cunoaştere, evaluare, strategie, precum şi luarea unor decizii statutare cu privire la răspândirea Evangheliei de către bisericile ce formează Cultul Baptist. 

Tema Conferinţei Naţionale din acest an este: „Învăţături biblice pentru răspândirea Evangheliei.” 

Având în vedere importanţa evenimentului, vă invităm să ne unim în rugăciune şi să îi cerem Domnului ca această adunare frăţească să fie condusă de Duhul Sfânt şi să ofere tuturor delegaţilor ocazia zidirii sufleteşti şi înflăcărării pentru lucrarea pe care Dumnezeu a încredinţat-o bisericii: împărtăşirea Evangheliei şi lucrarea de misiune.

În conformitate cu art. 93 al (2) lit. a, coroborat cu art. 105 al (3) din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România, Consiliul Uniunii Baptiste a hotărât convocarea Conferinţei Naţionale a UBR în zilele de 20 și 21 Martie 2020. Întâlnirea va avea loc la Suceava în Centrul Creştin Emaus – Impact, strada Calea Sucevei, nr 261A, Plopeni Salcea şi va începe la orele 13.

La Conferinţa Naţională sunt convocaţi toţi delegaţii desemnaţi conform art. 33 al. (3) din Statutul de Organizare şi Funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România, adică 1 delegat la 200 de membri.

Programul de înscriere al delegaților va începe vineri, 20 martie orele 11:00.

Pentru o bună organizare, vă rugăm frumos să anunţaţi imediat comunitatea teritorială despre participarea delegaţilor dumneavoastră la Conferinţă. Gazdele noastre trebuie să afle cât mai repede şi mai aproape de adevăr, care va fi numărul delegaţilor ce au nevoie de cazare şi masă. Pentru asigurarea acestor detalii, vă rugăm să luaţi legătura din timp cu fratele Otniel Boingeanu telefon 0766 492074 sau cu fratele Cornel Miron telefon: 0745 387604.

Conştienţi că o lucrare duhovnicească nu se poate realiza fără puterea lui Dumnezeu, vă îndemnăm încă o dată să ne unim în post şi rugăciune, atât pentru Conferinţă, cât şi pentru bunul mers al lucrării duhovniceşti din ţara noastră. Evanghelia Domnului nostru continuă să aibă putere de mântuire şi de sfinţire. Să o cunoaştem corect, să o trăim zilnic şi să o împărtăşim cu înţelepciune şi cu bucurie. 

Vă aşteptăm cu bucurie la un timp special petrecut în Suceava la Conferinţa Naţională.

Programul Conferinței Naționale

Vineri, 20 Martie 2020

Sesiunea I 

 • 13.00 – 13.20 Deschiderea conferinței
 • 13.20 – 17.30 Rugăciune, mărturii, mesaje biblice şi discuţii pe tema conferinţei
 • 17.30 – 18.00 Pauză
 • 18.00 – 19.30 Închinare cu biserica locală şi cu credincioșii baptiști din zonă. (Pentru slujitorii care doresc să viziteze biserici din zonă va fi închinare cu bisericile locale)
 • 19.30 – 20.30  Cina.

Sâmbătă, 21 Martie 2020

Sesiunea II  Închinare, părtăşie, rugăciune şi mesaj

 • 9.00 – 9.30  Închinare şi rugăciune.
 • 9.30 – 09.50  Mărturii din câmpul slujirii.
 • 10.00 – 10.30 Mesajul biblic.

Sesiunea III  Probleme administrative

 • 10.45 – 12.00  Prezentare rapoarte, discuţii pe marginea rapoartelor şi descărcarea de gestiune. Aprobare rectificare buget 2020 şi aprobare buget 2021.
 • 12.00 – 12.30 Prezentarea priorităţilor Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, prezentare calendar şi materiale pentru studiul biblic. 
 • 12.30 – 13.00  Comunicări şi decizii finale
 • 13.00 – 13.30 Rugăciune şi închiderea Conferinţei Naţionale
 • 13.30 – 14.30 Părtăşie la masa de prânz şi plecarea spre locurile de slujire. 

Comunicat al Consiliului Uniunii din 18-19 februarie 2020

Stimaţi fraţi şi surori în Domnul Isus Hristos,

În urma rugăciunilor, a reamintirii poruncilor din Sfintele Scripturi şi a discuțiilor frăţeşti purtate la întâlnirea din 18–19 februarie 2020, Consiliul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România vă comunică următoarele:

I. Încurajare:

Încurajăm toate comunitățile teritoriale să ajute slujitorii şi bisericile locale în împlinirea mandatului dat de Domnul Isus Hristos şi validat de Congres: împărtășirea Evangheliei şi Misiunea. Credem cu fermitate că este datoria sfântă a oricărui slujitor şi a oricărui membru din bisericile creştine baptiste să se implice biblic, intenționat, creativ şi cu sacrificiu în extinderea şi zidirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Mărturisirea salvării prin credinţa în Domnul nostru Isus Hristos este o lucrare divină, rezultatele ei sunt nobile şi răsplata pentru răspândirea Evangheliei este veşnică.

II. Mărturisire.

În baza învățăturii Sfintelor Scripturi, noi, toţi membrii Consiliului Uniunii, ne reafirmăm credinţa şi mărturisim cu fermitate că Dumnezeu este atotcunoscător. Cunoaşterea Lui cu privire la trecut, prezent și viitor nu poate fi limitată de nimeni, nici măcar de voința liberă a omului, în nicio situaţie şi în niciun domeniu. El este unic şi atributele divinității Sale, inclusiv atotcunoașterea, nu pot fi nici înţelese în totalitate, nici explicate detaliat de mintea limitată a omului, nici negociate. Ele trebuie crezute, folosite şi mărturisite așa cum le prezintă Scriptura. De aceea respingem poziția teologică numită teism deschis (în limba engleză – open theism sau freewill theism) care redefinește (și astfel limitează) cunoașterea lui Dumnezeu ca fiind o cunoaștere doar a posibilităților, dar nu și a faptelor. Mărturisim, de asemenea, că Dumnezeu este infinit și perfect, Acelaşi din veşnicie în veşnicie şi, în consecinţă, în El nu a fost, nu este şi nu va avea loc absolut nicio schimbare. În lumina celor afirmate, îi încurajăm pe colegii slujitori să fie deosebit de atenţi la exprimarea convingerilor teologice în spaţiul public. Ele trebuie formulate cu claritate, fără intenţia de a jigni pe cineva, ci în aşa fel încât ascultătorii să înţeleagă clar ce dorim să comunicăm.

III. Precizări.

Bazaţi pe învăţătura Mântuitorului, prezentată în Sfintele Scripturi, pe Mărturisirea de credinţă a UBCBR şi pe principiile prezentate în Statutul cultului, comunicăm următoarele:

1. Acceptăm colaborarea pentru răspândirea Evangheliei cu fraţii de credinţă de pretutindeni, dar în primul rând cu bisericile care fac parte din Alianța Evanghelică din România. Îndemnăm frățietatea să nu colaboreze cu organizații sau cu adunări care s-au rupt din biserici care aparțin Alianței Evanghelice din România, care continuă să producă răni bisericilor locale, care nu împărtăşesc o doctrină biblică şi nici principiile biblice pentru slujire. Prezența ocazională a unor slujitori baptiști (din neştiinţă, inducere în eroare, ocazii sau obligaţii de familie, căsătorii, înmormântări, evenimente publice pentru promovarea şi apărarea valorilor creştine etc.) trebuie privite ca excepţie, nu ca normă. Colaborarea intenţionată a unor slujitori baptiști cu astfel de organizații și adunări nu ajută lucrării lui Dumnezeu din bisericile noastre.

2. Oficiem căsătoria religioasă dintre bărbaţi şi femei, prin naștere, membri ai bisericilor baptiste în care slujim. În situații speciale participăm la oficierea căsătoriei în biserici care aparțin Cultelor din AER. Descurajăm implicarea slujitorilor, a bisericilor şi a Numelui lui Dumnezeu în ceremonia de cununie a persoanelor pe care nu le cunoaştem sau a celor care nu respectă rânduielile bisericilor locale. Reafirmăm convingerea că, din punct de vedere biblic, o familie binecuvântată se întemeiază în Domnul, adică numai între persoane născute din nou.

3. Suntem deschiși să dialogăm și să cooperăm pentru apărarea şi promovarea valorilor creștine în spațiul public cu toţi cei care mărturisesc aceleași valori. Întrucât înaintaşii noştri au plătit un preţ scump pentru apărarea și promovarea valorile creştine baptiste, insistăm ca slujitorii bisericilor baptiste să nu abdice de la identitatea noastră, nici de la valorile noastre. Dialogăm și cooperăm în înţelegerea, apărarea şi promovarea Adevărului, dar nu cu oricine, în orice loc şi nici prin orice mijloace. Cercetăm Adevărul scris prin ajutorul Duhului Sfânt, pentru schimbarea vieţilor noastre şi ale celor cu care îl împărtăşim.

IV. Reafirmare.

Reafirmăm că am condamnat orice fel de colaborare a unor slujitori din bisericile creștine baptiste cu securitatea comunistă. Aşa cum am specificat în moţiunea votată în Congresul de la Cluj și aşa cum precizează în mod clar Statutul Cultului Creștin Baptist, considerăm că orice fost colaborator cu Securitatea „nu poate face parte din organele de conducere ale Cultului Creștin Baptist din România și nici din organele de conducere ale instituțiilor acestuia”. Ne rugăm Domnului să-i păzească pe toți slujitorii Săi de orice fel de colaborări compromiţătoare care nu au de-a face cu răspândirea Evangheliei şi cu promovarea sau protejarea valorilor creştine.

V. Ecumenism.

Nu credem în ecumenism, nu am aderat la/nu facem parte din mișcări ecumenice (de ex. Consiliul Mondial al Bisericilor), nu ne schimbăm convingerile şi nu ne compromitem valorile în nicio situaţie, în niciun domeniu şi pentru niciun avantaj. Biserica trebuie să rămână în mod permanent a Domnului Isus Cristos, care este singurul ei Cap, şi să împlinească mandatul Lui, în condiţiile exprimate cu claritate în Sfintele Scripturi. Îndemnăm pe toți slujitorii din bisericile noastre să nu organizeze, să nu se implice şi să nu promoveze acţiuni care compromit identitatea, convingerile și mărturia noastră publică. Încurajăm pe toți slujitorii din bisericile noastre să se implice doar în acele întruniri şi să susţină doar acele acţiuni care Îl onorează pe Tatăl, Îl prezintă pe Domnul Isus ca Salvator şi Domn și îi cheamă pe oameni la ascultarea îndemnurilor Duhului Sfânt aşezate pe paginile Sfintei Scripturi.

VI. Unitate.

Ştim că Domnul Isus S-a rugat pentru unitatea urmaşilor Săi, dar credem că aceasta se poate realiza doar între persoane născute din nou, persoane care cred şi trăiesc toată Evanghelia Mântuitorului. Vom investi în unitatea creştinilor care se adună în jurul Domnului Cristos şi a adevărului prezentat de El în Biblie. Vă încurajăm să respectaţi pe toţi oamenii și convingerile lor religioase. Considerăm însă că suntem frați în Cristos cu toti creștinii născuți din nou și cultivăm o colaborare biblică, de dragul Tatălui, pe urmele Fiului şi în puterea Duhului Sfânt.

VII. Nevrednicie.

Ne recunoaştem limitările, solicităm sprijin în rugăciune, apreciem sfaturile biblice şi practice şi continuăm să depindem de harul lui Dumnezeu. Nădăjduim că El, Cel Atotputernic, va binecuvânta viaţa, slujirea şi eforturile noastre. Cerem bunului Dumnezeu ca fiecare baptist şi fiecare adunare baptistă să fie un prilej de bucurie pentru Domnul şi un mijloc de binecuvântare divină pentru cetăţenii României.

VIII. Angajament.

Cu ajutorul Domnului, ne angajăm să veghem la sfinţirea vieţii noastre, a colegilor slujitori şi a tuturor bisericilor baptiste din UBCBR. Convinşi că doar cei sfinţi Îl vor vedea pe Domnul şi numai cei sfinţi sunt folositori Împărăţiei, ne rugăm şi investim într-o viaţă sfântă şi o slujire binecuvântată de Dumnezeu.

Evrei 12:14 – „Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu.“

Acasă

Dragi vizitatori,

Vă mulțumim pentru interesul aratat fata de Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania. Dupa cum reiese din numele institutiei noastre, Uniunea Baptista este o uniune a bisericilor baptiste locale. Baptistii considera ca biserica locala este locul unde cei credinciosi se inchina lui Dumnezeu si isi indeplinesc vocatia crestina.

Baptistii sunt fideli Sfintei Scripturi, cartea de capatai a credintei lor si singurul izvor al invataturii crestine. Aici ei gasesc adevarul necesar in ceea ce priveste practica si credinta mantuitoare. Constienti ca traiesc intr-o cultura contemporana, credinciosii baptisti considera ca slujirea bisericilor baptiste trebuie sa se adreseze nevoilor persoanelor care traiesc in aceasta societate fara a face apel la compromisuri in ceea ce priveste doctrina si practica religioasa.

Baptistii cred ca viata individului poate fi transformata de catre Dumnezeu prin convertire. Procesul convertirii include renuntarea la o viata fara Dumnezeu, decizia de a Il urma pe Isus Hristos care este marturisita public prin botezul credintei. O viata spirituala autentica poate fi traita numai in baza hotararii de a aplica principiile Scripturii in viata de zi cu zi.

Privind cu speranta spre viitor putem afirma ca fiecare credincios baptist are potentialul, dar si indatorirea de a promova mesajul Evangheliei in virtutea chemarii personale pe care a primit-o de la Dumnezeu.

Uniunea Baptista sprijina libertatea religioasa, incurajeaza gasirea celor mai eficiente modalitati Scripturale de transmitere a mesajului biblic si protejeaza autonomia fiecarei biserici baptiste din tara.