Comitetul executiv al Uniunii Baptiste din România transmite familiei Candrianu, bisericii și celor apropiați un mesaj de încurajare și de iubire creștină

Preaiubită familie Candrianu, dragi frați și surori în Hristos,

Din partea Comitetului Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România dorim să vă transmitem un mesaj de dragoste în Hristos, de durere a despărțirii de fratele și colegul nostru de slujire și de mângâiere în speranța revederii.

În dragoste, vă asigurăm de rugăciunile și de sprijinul nostru, nu doar azi, ci și în timpul de îngăduit de Dumnezeu să continuăm lucrarea de slujire.

În durere, suntem conștienți că, începând de astăzi, marea familie baptistă din România și din Diaspora nu îl va mai avea pe fratele Viorel la evanghelizări, la botezuri, la căsătorii sau înmormântări. Ne va lipsi prezența și mesajul unui neobosit lucrător, neînfricat luptător pentru cauza Evangheliei și binecuvântat slujitor al Cuvântului.

În speranța revederii, ne rugăm ca Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, să mângâie familia și biserica greu încercate.

COMUNICAT: Către bisericile creștine baptiste din România

Având în vedere situaţia naţională și internațională determinată de realitatea extinderii îmbolnăvirilor prin Coronavirusul COVID-19 şi după analiza măsurilor și deciziilor oficiale luate de către organele abilitate ale Statului, Comitetul Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România – forul național de reprezentare al Cultului Creștin Baptist din România –, transmite pe această cale bisericilor baptiste salutări în numele Domnului Isus precum și recomandări și sfaturi frățești, rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute:

• Să mărturisim Evanghelia. Cea mai mare nevoie a oamenilor în aceste zile rămâne nevoia cunoaşterii Domnului Isus Hristos;

• Să contribuim la un climat de linişte şi încredere. Să ne comportăm în aşa fel încât să nu creăm panică. Să nu acţionăm ca şi cum Dumnezeu nu ar exista, nu ar mai fi în control sau nu ar mai fi iubitor de oameni şi atotputernic. Indiferent ce se întâmplă în lume şi în jur, Domnul nostru are toate situaţiile sub control. Şi în cazul de faţă, adevărul biblic rămâne valabil. „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28) „O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia” (Psalmi 91:7);

• Să slujim pe semenii noștri aflați în nevoie. Situația dificilă în care ne aflăm ca națiune ne oferă oportunitatea de a ne implica și în slujirea semenilor noștri, cu precădere a celor bătrâni, neputincioși, a oamenilor copleșiti de frică, îngrijorări, îndoieli sau chiar de necredință. Este o ocazie de a împlini și cuvântul din Galateni cap 6:10 „așadar cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință”;

Totodată le recomandăm tuturor credincioşilor să respecte cât mai fidel recomandările de igienă fizică şi de conduită publică oferite de organele abilitate ale Statului. Fără să renunţăm la închinarea vitală în aceste vremuri tulburi, trebuie să punem în aplicare măsurile necesare pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiilor cu Coronavirusul COVID-19.

Fiecare credincios să decidă în mod matur şi responsabil unde şi cu cine se închină în perioada următoare.

Fiecare biserică locală, în funcție de context, dar și de prevederile legale, să decidă locul, timpul și modul în care își va desfășura serviciile de închinare publică, respectând normele cu privire la întâlnirile publice, potrivit comunicatelor Departamentului pentru Situații de Urgență.

Să continuăm să ne încredem în Dumnezeu şi să ne rugăm cu credinţă pentru protecţia fraților noștri și a tuturor semenilor noștri. Domnul este atotputernic, iubitor şi poate interveni oricând, oriunde şi pentru oricine, în mod miraculos.

În concluzie, deoarece întâlnirile publice sunt limitate în această perioadă, familiile noastre pot fi locul prielnic pentru închinare și părtășie. Vă încurajăm să petreceți timp de calitate, citind, cântând, rugându-vă și împărtășind unii cu alții lucruri ziditoare, făcând astfel din casele noastre un loc mai aproape de cer.

Dumnezeu să binecuvânteze toate bisericile baptiste din România și întreaga națiune!


Comitetul Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România


COMUNICAT: Conferința Națională planificată pentru 20-21 martie la Suceava SE AMÂNĂ.

Comunicat al conducerii UNIUNII BISERICILOR CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA cu privire la CONFERINȚA NAȚIONALĂ planificată pentru data de 20-21 martie, la Suceava

Având în vedere situaţia internaţională şi naţională determinată de realitatea şi posibilitatea infectării cu coronavirusul COVID-19, după analiza ultimelor decizii oficiale şi după consultarea cu factorii de decizie din interiorul Cultului, conducerea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România AMÂNĂ Conferinţa Naţională, planificată pentru 20-21 martie 2020, pentru o dată care va fi comunicată ulterior.

Continuăm să ne încredem în Dumnezeu, să respectăm toate regulile sugerate de specialiştii în domeniu şi să cerem îndurare divină pentru România şi cetăţenii ei, indiferent unde s-ar afla.


Conducerea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România 

Conferința Națională a Uniunii Baptiste va avea loc la Suceava, în zilele de 20 și 21 martie 2020

Sub semnăturile președintelui, Viorel Iuga, și secretarului general, Ioan Ardelean, Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România anunță convocarea delegaților bisericilor la Conferința Națională a Cultului care va avea loc la Suceava, în zilele de 20 și 21 martie. Vă prezentăm în continuare detaliile acestei convocări și programul Conferinței.

 


„… ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriş.”
Ioan 4:35

Iubiţi fraţi în Domnul Isus Hristos,

Harul, pacea şi binecuvântările Domnului să vă fie înnoite şi înmulţite zilnic! 

Prin bunătatea Domnului am ajuns iarăşi în perioada când delegaţii bisericilor creştine baptiste din România sunt convocaţi pentru Conferinţa Naţională anuală. La acest început de primăvară, întâlnirea va avea în vedere un timp de rugăciune, studierea Cuvântului, părtăşie, cunoaştere, evaluare, strategie, precum şi luarea unor decizii statutare cu privire la răspândirea Evangheliei de către bisericile ce formează Cultul Baptist. 

Tema Conferinţei Naţionale din acest an este: „Învăţături biblice pentru răspândirea Evangheliei.” 

Având în vedere importanţa evenimentului, vă invităm să ne unim în rugăciune şi să îi cerem Domnului ca această adunare frăţească să fie condusă de Duhul Sfânt şi să ofere tuturor delegaţilor ocazia zidirii sufleteşti şi înflăcărării pentru lucrarea pe care Dumnezeu a încredinţat-o bisericii: împărtăşirea Evangheliei şi lucrarea de misiune.

În conformitate cu art. 93 al (2) lit. a, coroborat cu art. 105 al (3) din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România, Consiliul Uniunii Baptiste a hotărât convocarea Conferinţei Naţionale a UBR în zilele de 20 și 21 Martie 2020. Întâlnirea va avea loc la Suceava în Centrul Creştin Emaus – Impact, strada Calea Sucevei, nr 261A, Plopeni Salcea şi va începe la orele 13.

La Conferinţa Naţională sunt convocaţi toţi delegaţii desemnaţi conform art. 33 al. (3) din Statutul de Organizare şi Funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România, adică 1 delegat la 200 de membri.

Programul de înscriere al delegaților va începe vineri, 20 martie orele 11:00.

Pentru o bună organizare, vă rugăm frumos să anunţaţi imediat comunitatea teritorială despre participarea delegaţilor dumneavoastră la Conferinţă. Gazdele noastre trebuie să afle cât mai repede şi mai aproape de adevăr, care va fi numărul delegaţilor ce au nevoie de cazare şi masă. Pentru asigurarea acestor detalii, vă rugăm să luaţi legătura din timp cu fratele Otniel Boingeanu telefon 0766 492074 sau cu fratele Cornel Miron telefon: 0745 387604.

Conştienţi că o lucrare duhovnicească nu se poate realiza fără puterea lui Dumnezeu, vă îndemnăm încă o dată să ne unim în post şi rugăciune, atât pentru Conferinţă, cât şi pentru bunul mers al lucrării duhovniceşti din ţara noastră. Evanghelia Domnului nostru continuă să aibă putere de mântuire şi de sfinţire. Să o cunoaştem corect, să o trăim zilnic şi să o împărtăşim cu înţelepciune şi cu bucurie. 

Vă aşteptăm cu bucurie la un timp special petrecut în Suceava la Conferinţa Naţională.

Programul Conferinței Naționale

Vineri, 20 Martie 2020

Sesiunea I 

 • 13.00 – 13.20 Deschiderea conferinței
 • 13.20 – 17.30 Rugăciune, mărturii, mesaje biblice şi discuţii pe tema conferinţei
 • 17.30 – 18.00 Pauză
 • 18.00 – 19.30 Închinare cu biserica locală şi cu credincioșii baptiști din zonă. (Pentru slujitorii care doresc să viziteze biserici din zonă va fi închinare cu bisericile locale)
 • 19.30 – 20.30  Cina.

Sâmbătă, 21 Martie 2020

Sesiunea II  Închinare, părtăşie, rugăciune şi mesaj

 • 9.00 – 9.30  Închinare şi rugăciune.
 • 9.30 – 09.50  Mărturii din câmpul slujirii.
 • 10.00 – 10.30 Mesajul biblic.

Sesiunea III  Probleme administrative

 • 10.45 – 12.00  Prezentare rapoarte, discuţii pe marginea rapoartelor şi descărcarea de gestiune. Aprobare rectificare buget 2020 şi aprobare buget 2021.
 • 12.00 – 12.30 Prezentarea priorităţilor Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, prezentare calendar şi materiale pentru studiul biblic. 
 • 12.30 – 13.00  Comunicări şi decizii finale
 • 13.00 – 13.30 Rugăciune şi închiderea Conferinţei Naţionale
 • 13.30 – 14.30 Părtăşie la masa de prânz şi plecarea spre locurile de slujire. 

Comunicat al Consiliului Uniunii din 18-19 februarie 2020

Stimaţi fraţi şi surori în Domnul Isus Hristos,

În urma rugăciunilor, a reamintirii poruncilor din Sfintele Scripturi şi a discuțiilor frăţeşti purtate la întâlnirea din 18–19 februarie 2020, Consiliul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România vă comunică următoarele:

I. Încurajare:

Încurajăm toate comunitățile teritoriale să ajute slujitorii şi bisericile locale în împlinirea mandatului dat de Domnul Isus Hristos şi validat de Congres: împărtășirea Evangheliei şi Misiunea. Credem cu fermitate că este datoria sfântă a oricărui slujitor şi a oricărui membru din bisericile creştine baptiste să se implice biblic, intenționat, creativ şi cu sacrificiu în extinderea şi zidirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Mărturisirea salvării prin credinţa în Domnul nostru Isus Hristos este o lucrare divină, rezultatele ei sunt nobile şi răsplata pentru răspândirea Evangheliei este veşnică.

II. Mărturisire.

În baza învățăturii Sfintelor Scripturi, noi, toţi membrii Consiliului Uniunii, ne reafirmăm credinţa şi mărturisim cu fermitate că Dumnezeu este atotcunoscător. Cunoaşterea Lui cu privire la trecut, prezent și viitor nu poate fi limitată de nimeni, nici măcar de voința liberă a omului, în nicio situaţie şi în niciun domeniu. El este unic şi atributele divinității Sale, inclusiv atotcunoașterea, nu pot fi nici înţelese în totalitate, nici explicate detaliat de mintea limitată a omului, nici negociate. Ele trebuie crezute, folosite şi mărturisite așa cum le prezintă Scriptura. De aceea respingem poziția teologică numită teism deschis (în limba engleză – open theism sau freewill theism) care redefinește (și astfel limitează) cunoașterea lui Dumnezeu ca fiind o cunoaștere doar a posibilităților, dar nu și a faptelor. Mărturisim, de asemenea, că Dumnezeu este infinit și perfect, Acelaşi din veşnicie în veşnicie şi, în consecinţă, în El nu a fost, nu este şi nu va avea loc absolut nicio schimbare. În lumina celor afirmate, îi încurajăm pe colegii slujitori să fie deosebit de atenţi la exprimarea convingerilor teologice în spaţiul public. Ele trebuie formulate cu claritate, fără intenţia de a jigni pe cineva, ci în aşa fel încât ascultătorii să înţeleagă clar ce dorim să comunicăm.

III. Precizări.

Bazaţi pe învăţătura Mântuitorului, prezentată în Sfintele Scripturi, pe Mărturisirea de credinţă a UBCBR şi pe principiile prezentate în Statutul cultului, comunicăm următoarele:

1. Acceptăm colaborarea pentru răspândirea Evangheliei cu fraţii de credinţă de pretutindeni, dar în primul rând cu bisericile care fac parte din Alianța Evanghelică din România. Îndemnăm frățietatea să nu colaboreze cu organizații sau cu adunări care s-au rupt din biserici care aparțin Alianței Evanghelice din România, care continuă să producă răni bisericilor locale, care nu împărtăşesc o doctrină biblică şi nici principiile biblice pentru slujire. Prezența ocazională a unor slujitori baptiști (din neştiinţă, inducere în eroare, ocazii sau obligaţii de familie, căsătorii, înmormântări, evenimente publice pentru promovarea şi apărarea valorilor creştine etc.) trebuie privite ca excepţie, nu ca normă. Colaborarea intenţionată a unor slujitori baptiști cu astfel de organizații și adunări nu ajută lucrării lui Dumnezeu din bisericile noastre.

2. Oficiem căsătoria religioasă dintre bărbaţi şi femei, prin naștere, membri ai bisericilor baptiste în care slujim. În situații speciale participăm la oficierea căsătoriei în biserici care aparțin Cultelor din AER. Descurajăm implicarea slujitorilor, a bisericilor şi a Numelui lui Dumnezeu în ceremonia de cununie a persoanelor pe care nu le cunoaştem sau a celor care nu respectă rânduielile bisericilor locale. Reafirmăm convingerea că, din punct de vedere biblic, o familie binecuvântată se întemeiază în Domnul, adică numai între persoane născute din nou.

3. Suntem deschiși să dialogăm și să cooperăm pentru apărarea şi promovarea valorilor creștine în spațiul public cu toţi cei care mărturisesc aceleași valori. Întrucât înaintaşii noştri au plătit un preţ scump pentru apărarea și promovarea valorile creştine baptiste, insistăm ca slujitorii bisericilor baptiste să nu abdice de la identitatea noastră, nici de la valorile noastre. Dialogăm și cooperăm în înţelegerea, apărarea şi promovarea Adevărului, dar nu cu oricine, în orice loc şi nici prin orice mijloace. Cercetăm Adevărul scris prin ajutorul Duhului Sfânt, pentru schimbarea vieţilor noastre şi ale celor cu care îl împărtăşim.

IV. Reafirmare.

Reafirmăm că am condamnat orice fel de colaborare a unor slujitori din bisericile creștine baptiste cu securitatea comunistă. Aşa cum am specificat în moţiunea votată în Congresul de la Cluj și aşa cum precizează în mod clar Statutul Cultului Creștin Baptist, considerăm că orice fost colaborator cu Securitatea „nu poate face parte din organele de conducere ale Cultului Creștin Baptist din România și nici din organele de conducere ale instituțiilor acestuia”. Ne rugăm Domnului să-i păzească pe toți slujitorii Săi de orice fel de colaborări compromiţătoare care nu au de-a face cu răspândirea Evangheliei şi cu promovarea sau protejarea valorilor creştine.

V. Ecumenism.

Nu credem în ecumenism, nu am aderat la/nu facem parte din mișcări ecumenice (de ex. Consiliul Mondial al Bisericilor), nu ne schimbăm convingerile şi nu ne compromitem valorile în nicio situaţie, în niciun domeniu şi pentru niciun avantaj. Biserica trebuie să rămână în mod permanent a Domnului Isus Cristos, care este singurul ei Cap, şi să împlinească mandatul Lui, în condiţiile exprimate cu claritate în Sfintele Scripturi. Îndemnăm pe toți slujitorii din bisericile noastre să nu organizeze, să nu se implice şi să nu promoveze acţiuni care compromit identitatea, convingerile și mărturia noastră publică. Încurajăm pe toți slujitorii din bisericile noastre să se implice doar în acele întruniri şi să susţină doar acele acţiuni care Îl onorează pe Tatăl, Îl prezintă pe Domnul Isus ca Salvator şi Domn și îi cheamă pe oameni la ascultarea îndemnurilor Duhului Sfânt aşezate pe paginile Sfintei Scripturi.

VI. Unitate.

Ştim că Domnul Isus S-a rugat pentru unitatea urmaşilor Săi, dar credem că aceasta se poate realiza doar între persoane născute din nou, persoane care cred şi trăiesc toată Evanghelia Mântuitorului. Vom investi în unitatea creştinilor care se adună în jurul Domnului Cristos şi a adevărului prezentat de El în Biblie. Vă încurajăm să respectaţi pe toţi oamenii și convingerile lor religioase. Considerăm însă că suntem frați în Cristos cu toti creștinii născuți din nou și cultivăm o colaborare biblică, de dragul Tatălui, pe urmele Fiului şi în puterea Duhului Sfânt.

VII. Nevrednicie.

Ne recunoaştem limitările, solicităm sprijin în rugăciune, apreciem sfaturile biblice şi practice şi continuăm să depindem de harul lui Dumnezeu. Nădăjduim că El, Cel Atotputernic, va binecuvânta viaţa, slujirea şi eforturile noastre. Cerem bunului Dumnezeu ca fiecare baptist şi fiecare adunare baptistă să fie un prilej de bucurie pentru Domnul şi un mijloc de binecuvântare divină pentru cetăţenii României.

VIII. Angajament.

Cu ajutorul Domnului, ne angajăm să veghem la sfinţirea vieţii noastre, a colegilor slujitori şi a tuturor bisericilor baptiste din UBCBR. Convinşi că doar cei sfinţi Îl vor vedea pe Domnul şi numai cei sfinţi sunt folositori Împărăţiei, ne rugăm şi investim într-o viaţă sfântă şi o slujire binecuvântată de Dumnezeu.

Evrei 12:14 – „Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu.“

Acasă

Dragi vizitatori,

Vă mulțumim pentru interesul aratat fata de Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania. Dupa cum reiese din numele institutiei noastre, Uniunea Baptista este o uniune a bisericilor baptiste locale. Baptistii considera ca biserica locala este locul unde cei credinciosi se inchina lui Dumnezeu si isi indeplinesc vocatia crestina.

Baptistii sunt fideli Sfintei Scripturi, cartea de capatai a credintei lor si singurul izvor al invataturii crestine. Aici ei gasesc adevarul necesar in ceea ce priveste practica si credinta mantuitoare. Constienti ca traiesc intr-o cultura contemporana, credinciosii baptisti considera ca slujirea bisericilor baptiste trebuie sa se adreseze nevoilor persoanelor care traiesc in aceasta societate fara a face apel la compromisuri in ceea ce priveste doctrina si practica religioasa.

Baptistii cred ca viata individului poate fi transformata de catre Dumnezeu prin convertire. Procesul convertirii include renuntarea la o viata fara Dumnezeu, decizia de a Il urma pe Isus Hristos care este marturisita public prin botezul credintei. O viata spirituala autentica poate fi traita numai in baza hotararii de a aplica principiile Scripturii in viata de zi cu zi.

Privind cu speranta spre viitor putem afirma ca fiecare credincios baptist are potentialul, dar si indatorirea de a promova mesajul Evangheliei in virtutea chemarii personale pe care a primit-o de la Dumnezeu.

Uniunea Baptista sprijina libertatea religioasa, incurajeaza gasirea celor mai eficiente modalitati Scripturale de transmitere a mesajului biblic si protejeaza autonomia fiecarei biserici baptiste din tara.