Chemare la rugăciune: tema de rugăciune propusă bisericilor baptiste pentru 5 decembrie 2021

Comisia Pastorală și Departamentul de Educație ale Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România propun tuturor bisericilor baptiste din România următoarea temă de rugăciune pentru 5 decembrie 2021:

Creștinul mulțumitor

Din mijlocul lor se vor înălța mulțumiri… Ieremia 30:19a, Psalmul 116

Ne apropiem de sfârșitul încă unui an greu pentru lumea întreagă. Succesiunea crizelor, a suferinței și a morții parcă nu se mai termină. Într-un astfel de context, unul dintre cele mai grele examene este și cel al mulțumirii.

Este un examen greu dar necesar. Vă chemăm la o duminică specială a mulțumirii, în care să ne închinăm Dumnezeului care a găsit cu cale să ne apropie mai mult de El, inclusiv prin ceea ce ne-a luat. În acest sens vă invităm ca în duminica din 05 decembrie 2021 să-I mulțumim lui Dumnezeu:

    1. Pentru cel mai important dar pe care ni L-a oferit Dumnezeu: Isus Hristos.

    2. Pentru toate încercările și pierderile pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața noastră, știind că, deși dureroase și chiar sfâșietoare, în ele sunt ascunse binecuvântări viitoare.

    3. Pentru oportunitatea de a sluji Împărăția Lui în aceste vremuri de strâmtorare și limitări de tot felul.

    4. Pentru râvna și evlavia fraților și surorilor de credință care nu s-au lăsat înspăimântați de „molima care bântuie ziua-n amiaza mare.”

    5. Pentru toți cei implicați în slujirea spirituală în biserica locală, în Comunități și în Uniunea Baptistă.

    6. Pentru misionarii aflați pe câmpul intern sau extern de lucrare (fiți specifici, prezentând câteva nume și câteva zone sau țări pentru care să vă rugați).

    7. Pentru țară și dregătorii ei mici și mari, știind că și prin ei Dumnezeu lucrează la desăvârșirea vieții noastre spirituale.

Cine aduce mulțumiri că jertfă, acela Mă proslăvește  Psalmul 50:23

Cu prețuire,
vicepreședinte-pastorală, pastor Mihai Micula,
vicepreședinte-educație, pastor Paul Negruț,
secretar Comisia Pastorală, pastor Corneliu Peleașe