Conferința Națională a Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, Sibiu, 25 martie 2022

Biserica Baptistă „Betania” din Sibiu a găzduit vineri 25 martie 2022 lucrările Conferinței Naționale a Cultului Creștin Baptist din România având tema „Vestea bună”, iar ca motto cuvintele Sfintei Scripturi (Luca 8:1; Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu…” și Efeseni 2:17: „El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.” ).

Participanții la Conferință, cei 170 de delegați ai bisericilor creștine baptiste din toată țara, au votat moțiunea intitulată: Compasiune pentru Ucraina și apel pentru încetarea războiului. Redăm mai jos textul moțiunii, contextualizarea, motivarea și moțiunea propriu-zisă putând fi citite integral aici.

Compasiune pentru Ucraina și apel pentru încetarea războiului.

Noi, delegații Bisericilor Creștine Baptiste din România, întruniți în Conferință Națională la Sibiu în data de 25 martie 2022,

Ne exprimăm convingerea că războiul de agresiune din Ucraina este străin de dragostea lui Dumnezeu Tatăl, contrar harului divin oferit prin Isus Hristos, și potrivnic lucrării Duhului Sfânt;

Credem că în baza celor două dimensiuni fundamentale ale credinței creștine – iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni – toate diferențele între oamenii și popoarele lumii pot fi și trebuie să fie soluționate pe cale pașnică; 

Dezaprobăm și respingem atât acțiunile militare ale Federației Ruse care aduc atingere integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei, cât și retorica rusă care face trimitere la posibilitatea recurgerii la arme de distrugere în masă și la eventualitatea escaladării nucleare a conflictului militar;

Condamnăm în termenii cei mai fermi vărsarea de sânge, privarea oamenilor de apă, hrană și adăpost, distrugerea centrelor de sănătate publică și de plasament pentru copii, a clădirilor publice și rezidențiale, bombardarea infrastructurilor civile, devastarea lăcașurilor de cult, distrugerea valorilor culturale și poluarea mediului înconjurător;

Deplângem cu inimile cernite de durere suferințele umane ale războiului ilustrate de:

  • moartea miilor de oameni – copii, tineri, bărbați și femei în floarea vârstei, și bătrâni;
  • sutele de mii de răniți și mutilați pe viață;
  • milioanele de refugiați care au ajuns să rabde de frig, de foame și sete, de boli și lipsuri, și mai ales de despărțirea de cei apropiați.

Amintim liderilor politici implicați în conflictul armat că, atât națiunile, cât și conducătorii responsabili de producerea acestor tragedii vor trebui să dea socoteală în fața Judecătorului Drept și Atotcunoscător de toate planurile și acțiunile lor;  

Chemăm insistent părțile beligerante să revină la calea dialogului și a bunei înțelegeri, să accelereze negocierile de pace, să contribuie semnificativ și concret la retragerea definitivă și neîntârziată a forțelor militare și paramilitare din zonele de conflict, pentru a salva atât poporul ucrainean, cât și poporul rus, de vărsare inutilă de sânge, de sufocarea conștiinței morale, de foamete și boli, de suferințe și tragedii care nu vor putea fi șterse nici de pe paginile istoriei și nici din Cartea lui Dumnezeu care consemnează în detaliu faptele și planurile tuturor oamenilor;

Ne angajăm cu hotărâre să continuăm rugăciunile de mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, pentru pacea lumii și încetarea conflictului militar din Ucraina, pentru mângâierea celor care suferă, pentru reunificarea familiilor și refacerea satelor și orașelor distruse de bombardamente. În mod special, ne rugăm pentru unitatea în dragoste și adevăr a credincioșilor din Rusia și Ucraina în lupta lor pentru promovarea păcii și reconcilierii între popoarele lor.


Bibliografie:

  1. Parlamentul European, „Propunere de Rezoluție,” 28.2.2022. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0123_RO.html.
  2. Arwa Ibrahim, Mersiha Gadzo, Zaheena Rasheed and Ali Hab, „Ukraine Latest Updates: UN Says 6.5m displaced inside Ukraine”, Aljazeera, 17 March 2022, Updated 18 March 2022. https://www.aljazeera.com/news/2022/3/17/un-says-more-than-700-civilians-killed-ukraine-liveblog.
  3. Statista Research Department, „Number of civilian casualties in Ukraine during Russia’s invasion verified by OHCHR as of March 20, 2022”, Mar. 21. 2022. https://www.statista.com/statistics/1293492/ukraine-war-casualties/.