Săptămâna națională de rugăciune 2023 a bisericilor baptiste din România are tema: „Biruitori prin credință și roditori în vremuri grele”

Vă prezentăm mai jos în rezumat introducerea, tema și subiectele zilnice pentru Săptămâna națională de rugăciune 2023 a bisericilor baptiste din România. Materialul a fost alcătuit de pastorii Paul Negruț, Mihai Micula și Cornel Peleașe, vicepreședinți pentru educație și slujire pastorală ai Uniunii Baptiste și, respectiv, secretar general adjunct. Programul integral îl puteți descărca de AICI și poate fi tipărit și difuzat în bisericile baptiste din România și Diaspora.

Săptămâna națională de rugăciune 2023

Tema: Biruitori prin credință și roditori în vremuri grele

Capitolul 11 din Epistola către evrei scoate în evidență două categorii de oameni mari ai credinței în Dumnezeu: unii care prin credință au făcut lucrări miraculoase și au avut biruințe mari (3-35) și alții care prin credință au avut parte de încercări grele și suferințe mari (36-40). De obicei suntem atrași de textele biblice care descriu marile biruințe. Textele care vorbesc despre vremurile grele în care copiii lui Dumnezeu au parte de suferințe sunt de multe ori lăsate în umbră. Această modalitate de alegere se regăsește în concepția cărturarilor, a fariseilor și chiar în gândirea ucenicilor Domnului înainte de înviere.
În Vechiul Testament sunt două seturi de profeții mesianice: profeții care vorbesc despre un Mesia glorios și biruitor (Psalmul 110:1; Isaia 9:6-7; Daniel 2:44) și profeții care vorbesc despre un Mesia disprețuit și condamnat la moarte (Psalmul 22:1-21; Isaia 53). Ambele seturi de profeții sunt adevărate și s-au împlinit în viața Domnului Isus. Dar fariseii, cărturarii și ucenicii Domnului au fost atrași doar de textele care vorbesc despre un Mesia îmbrăcat în slavă și biruitor (Matei 16:21-23; Matei 27:39-44). Alternativa unui Mesia care este disprețuit și condamnat la moarte a fost de neconceput pentru apostolul Petru: Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ți se întâmple așa ceva (Matei 16:22).
La fel ca Domnul Isus, și urmașii Lui au parte de cele două dimensiuni ale vieții de credință: vremuri glorioase de biruință pe calea credinței (Marcu 16:17:18; 2 Corinteni 2:14-17) și împrejurări grele, cu încercări și suferințe (Faptele ap. 14:22; Romani 8:35-36).
Având în vedere împrejurările grele care au venit peste lume, la care se adaugă suferințele și încercările din viața personală, din familie și din societate, în Săptămâna de rugăciune din anul acesta ne vom inspira rugăciunile din textele biblice care prezintă oameni ai lui Dumnezeu care, prin credință, au trecut biruitori prin vremuri grele.

DUMINICĂ – Biruitori în vremea atacurilor spirituale și morale în familie  Text: 1 Samuel 1:1-28

LUNI – Biruitori în vremuri de presiuni ideologice și prigoane Text: Daniel 3:14-30

MARȚI – Biruitori în vremuri de persecuție Text: Fapte 8:1-3; Fapte 12:1-5

MIERCURI – Biruitori în vremuri de ispite puternice în societate și la locul de muncă Text: Geneza 39:1-20

JOI –  Biruitori în vremuri de atacuri demonice Text: Fapte 16:16-34

VINERI – Biruitori în vremuri de sărăcie și lipsuri materiale Text: 2 Corinteni 8:1-15; Rut 1:1-5

SÂMBĂTĂ – Biruință în vremuri de suferință și boală Text: Iov 1:6 – 2:10

DUMINICĂ – Biruință în așteptarea revenirii Domnului Isus Text: 2 Petru 3:1-18

Încurajați  și inspirați de cuvintele Domnului Isus: cereți, și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide. Căci ori și cine cere, capătă; cine caută găsește, și celui ce bate, i se va deschide (Mat. 7:7-8), suntem chemați și ne unim în post și rugăciune toate bisericile baptiste din România, ca să căutăm fața lui Dumnezeu, să batem la poarta îndurării și să cerem cu stăruință har și biruință pe calea credinței. Convinși de faptul că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere (Iacov 5:16), cu ajutorul Domnului și călăuzirea Duhului, așteptăm ca Tatăl ceresc să trimită vremuri de înviorare (Fapte 3:19) pentru mântuirea celor pierduți din casele noastre, dintre rudeniile, prietenii, colegii și cunoscuții noștri.

Cu această dorință și nădejde sfântă, noi, cei care am alcătuit acest material, vă dorim har bogat în Sărbătorile Nașterii Mântuitorului, a Anului Nou, a Botezului Domnului Isus și în fiecare zi până când Îl vom vedea pe Domnul față în față!

Cu aleasă prețuire în Hristos Domnul,

pastor Paul Negruț, vicepreședinte pentru educație
pastor Mihai Micula, vicepreședinte pentru slujirea pastorală
pastor Cornel Peleașe, secretar general adjunct